14.10. Kričko brdo-Novska

14.10.2017. Krička brdo (Novsko brdo)–Novska

Planinarski put Zmajevac – Novska i proslava Dana grada Novske.

Cijela staza je dužine 25 kilometara (mi ju nećemo obilaziti cijelom dužinom) i vodi od centra grada Novske na najviši vrh Zmajevac (467 m) gdje je upisna knjiga i drugim putem nazad u centar grada. Upisna knjiga sa pečatom „Zmajevac 457 m/nv“, nalazi se na ugibalištu makadamske ceste, podno Kričkog brda u metalnoj kutiji na samostojećem stupu. Kako je vrh miniran, mi bi išli do vrha Crkvište preko Novljanskog brda pa do Novskog jezera.

Budući da je početak i kraj planinarskog puta asfaltirana cesta, našli bi se sa domaćinima u centru Novske u 9:00 sati. Odvezli se do ulaska u šumu i dalje nastavimo po planinarskom putu.

Postoji nekoliko alternativa staze.

Prijedlog bi bio:

1. Ulaz Strossmayerova ulica
2. Spojimo se na planinarski put
3. Odmorište Pujić
4. Crkvište
5. Raskršće putova: (2 sata)
6. Jelenova glava (20 minuta
7. Luke-Novljansko jezero – 50 minuta

Autobus kojim bi došli, preparkirao bi se i čekao nas na Novljanskom jezeru gdje bi došli oko cca12,30 sati. Tamo odmor i uživanje. Oko 14,00 sati krenuli bi u grad Novsku na ručak i proslavu „Dana grada Novske“ kao gosti svečanosti. U gradu slobodne aktivnosti uz prethodni dogovor o mjestu okupljanja i vremenu polaska.

Što se obroka tiče za ručak bismo imali gulaš, kojim nas časti grad Novska.
Piće dobrodošlice osiguravaju domaćini, a ostalo piće o vlastitom trošku.
Oprema i ostalo standardno za godišnje doba i vremensku prognozu.

Na karti u prilogu je narančastom bojom obilježena cijela planinarska staza, a mi bismo se vratili po tragu zelene boje uz potok Novljančicu po zelenom tragu.

Polazak oko 6,00 sati ispred Interšpara. Cijena cca 80 kuna na bazi 40 ljudi. Prijevoz (Bero trans) autoputom, a povratak u Osijek u večernjim satima oko 20,00 sati.

Uplate se primaju na sastancima Društva od četvrtka 14.09.2017. !

Napomena:
Prijavom na izlet, svaki učesnik potvrđuje da je upoznat sa zahtjevima izleta, da ispunjava zdravstvene, fizičke i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu, da ima uplaćenu članarinu HPS-a za tekuću godinu, da izletu pristupa na osobnu odgovornost te da će se u skladu s planinarskom etikom pridržavati plana izleta, odluka i uputa vodiča. Vodič ima pravo izmjene programa izleta obzirom na objektivne okolnosti na terenu.

Kontakt:
Miroslav Bahmajer
Mob. 098 336 490, mail: miroslav31000@gmail.com

 

Trasa planinarske staze odlikuje se u botaničko-ekološkom smislu raznolikošću staništa. Većinom trase dominira zajednica hrasta kitnjaka i običnog graba, ali je na višim nadmorskim visinama zastupljena i brdska bukova šuma, dok je na južnim ekspozicijama s vapnenastom podlogom fragmentarno prisutna šuma hrasta medunca i crnog graba.

Print This Post Print This Post

You may also like...