18.11. SPP/Grgurovići-Pljuskara (KT-13)-Đuro Pilar (KT-14)

Grgurovići-Pljuskara (KT-13)-Đuro Pilar (KT-14); 18.11.2018. 

IZLET:  8. izlet 4. ciklusa etapnog obilaska SPP-a

Nadnevak: nedjelja, 18.11.2018.g.
Vrijeme i mjesto polaska: 06:30 sati, iza Spara (bivša Billa) kod autopraonice
Povratak: u večernjim satima

Cijena izleta: 70 kuna (prijevoz)

Cijena graha: 20 kn

Cijena Čobanca: 30 kn

 • Plan izleta:
   • polazak u 06:30 sati, iza Spara (bivša Billa) kod autopraonice
   • polusatna pauza za kavu i doručak (tradicionalni burek u Našicama)
   • početak  hodanja  negdje oko  09:00 sati
   • hodačka tura: približno 5:00 sati hodanja (oko 15 km)
   • neophodan preduvjet za sudjelovanje na izletu je minimum kondicije za približno pet sati hodanja
   • vodiči hodačkog dijela izleta će biti lokalni planinarski vodiči
   • obvezna planinarska oprema: planinarska obuća (gojzerice), planinarska odjeća prilagođena vremenskim uvjetima, štapovi za hodanje, baterijska svjetiljka i naravno, dobro raspoloženje
   • na izlet ne zaboraviti ponijeti Dnevnik SPP-a (poželjan, ali ne i obvezan dio planinarske opreme za obilazak SPP-a) – tko nema može ga nabaviti po cijeni od 50 kn, javiti se vodiču
   • za sve zainteresirane ručak u planinarskom domu „Đuro Pilar“ u Slavonskom Brodu po završetku hodačkog dijela izleta
   • prilikom povratka u Osijek predviđena je kraća pauza za „kavu“ i sređivanje dojmova
   • dolazak u Osijek u večernjim satima

Vodič: Josip Karakaš
098 391 681
099 631 9690


Prijavom sudionik potvrđuje da je upoznat sa zahtjevnosti izleta, da ispunjava zdravstvene, fizičke i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje, da ima plaćenu članarinu HPS-a za tekuću godinu te da pristupa izletu na vlastitu odgovornost.
Sudionik mora poštovati upute i odluke vodiča. U slučaju nepredviđenih okolnosti vodič može promijeniti plan ili otkazati izlet.

Print This Post Print This Post

You may also like...