24.-25.11. Medvednica-Sljeme

11. M E D V E D N I C A – S L J E M E
24.–25.11.2018.

POLAZAK:  Subota 6 sati kod autopraonice iza Spara. Vožnja autoputom sa jedim stajanjem do parkirališta Bliznec. Dijelimo se u 2 grupe. Hodači pod vodstvom naših prijatelja iz PD Ericsson kreću u 10:30 na “Rusov pohod” do planinarskog doma Runolist (cca. 4 sata hoda). Ostali busom do Grofice odakle pješice 30 minuta do doma. Sve velike rance i opremu prevozimo džipom do doma. Smještaj u 8-krevetne sobe. U 19 sati zajednička večera pa uz DJ-a zabava dokle tko izdrži. Noćenje.

Planinarski dom Runolist

NEDJELJA:  Ustajanje u 7:30. Zajednički doručak. Pakiranje stvari. Hodačka grupa u 9:30 kreće na turu (Runolist-Grafičar-Risnjak-vrh Sljemena (točka HPO)-kapelica-Grofica), cca. 5 sati hoda.  Ostatak ekipe šetnja, kartanje…Sastanak kod busa u 14:30.  Polazak za Osijek u 15 sati. Vožnja autoputom te predviđen dolazak oko 19:30.

Planinarski dom Risnjak

PRIJEVOZ:  autobusom, 150 kuna

SMJEŠTAJ I HRANA:  u pl. domu na bazi polupansiona (noćenje+večera+doručak ), 160 kuna, plaća se davatelju usluga

SOBE: 8-krevetne (vreće za spavanje može, a ne mora)

OPREMA: toplija zimska, štapovi, gojze, naglavna lampa…

DOKUMENTI: osobna, planinarska, zdravstvena iskaznica

PRIJAVE I UPLATE: Dubravka Kovačić, najkasnije do 15.11.2018.

VOĐE PUTA:  Ivica Tabak i Josip Karakaš

Sljeme

UMOR NESTAJE —-  ZADOVOLJSTVO OSTAJE


Prijavom sudionik potvrđuje da je upoznat sa zahtjevnosti izleta, da ispunjava zdravstvene, fizičke i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje, da ima plaćenu članarinu HPS-a za tekuću godinu te da pristupa izletu na vlastitu odgovornost.
Sudionik mora poštovati upute i odluke vodiča. U slučaju nepredviđenih okolnosti vodič može promijeniti plan ili otkazati izlet.

Print This Post Print This Post

You may also like...