27.-29.04. Čuda prirode-Kraljevski grad Jajce

Čuda prirode-Kraljevski grad Jajce

Trodnevni izlet: 27.-29.04.2018.

 • polazak ispred špara u 05:00 h, petak

  Safikadin grob

 • vožnja autoputom do Okučana pa na Staru Gradišku do Banja Luke
 • doručak i razgledanje stare jezgre uz domaće vodiče: Safikadin grob, tvrđava
 • nakon okrjepe idemo Kanjonom Vrbasa do rekreacijskog centra Balkana kod Mrkonić grada gdje nas čeka domaćin našeg boravka u Jajcu. Kratko razgledavanje te kretanje ka Šipovu i Janjskim otocima sa izvorom Plive.
 • nakon toga krećemo ka Jajcu. Dolaskom u Jajce prebacujemo stvari u kombi, a mi krećemo ka planinarskom domu Ćusine, pješačeći
 • u domu se smještamo po sobama te večera u domu, zabava, spavanje

28.04.2018.

 • ustajanje, doručak iz ranca i polazak na hodačku turu na Otomalj koja će trajati 7-8 h sa povratkom. Otomalj pripada Dinarskom gorju, jedan od vrhova Raduše.

  Plivsko jezero i Otomalj kod Jajca

 • povratak, večera, zabava, odmor.

29.04.2018.

 • doručak iz ranca. U 08:00 h krećemo sa stvarima –krupnije u kombi
 • obilazak Jajaca, grada, vodopada, muzeja
 • poslije obilaska tko bude zainteresiran za rafting idemo Vrbasom oko 2,5 sata.
 • Išli bi par kilometara od Jajca do crkve Sv. Ivana Krstitelja u Podmilačju. Sve skupa oko 4h uz slikanje uz vodopad. Tko ne bude išao na rafting obišli bi više grad.
 • poslije raftinga krećemo ka Banja Luci. Ručak usput ili na istom mjestu kao u dolasku.
 • Povrat autoputom te povratak u Osijek oko 22h

Rafting Vrbasom

Cijena prijevoza: 140,00 kn

Ostali troškovi  plaćaju se davatelju usluga:

 • Cijena noćenja 20,00 km
 • Hrana: 20,00 km
 • Rafting: 10,00 km

Prijavom na izlet, svaki učesnik potvrđuje da je upoznat sa zahtjevima izleta, da ispunjava zdravstvene, fizičke i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu, da ima uplaćenu članarinu HPS-a za tekuću godinu, te da pristupa izletu na vlastitu odgovornost. U slučaju loših vremenskih prilika ili drugih nepredviđenih okolnosti, moguće su promjene plana ili potpuno otkazivanje izleta.

Vođa puta: Josip Karakaš, 098 391 681

Print This Post Print This Post

You may also like...