Poziv kandidatima za markaciste

SEKCIJA MARKACISTA

Poziv kandidatima za markaciste

Pozivam sve zainteresirane, punoljetne, članove Društva da se prijave na tečaj za markaciste, do 15. siječnja 2019.
Prijave prima voditelj sekcije.
Tečaj će se održati na Jankovcu u terminu koji ovisi o broju prijavljenih planinara.
Uvjet: kandidat mora imati završenu planinarsku školu.

Voditelj markacista:
Stanko Kereta

You may also like...