15.04. Belišćanski podravski pješački put

Izletnička sekcija ide dalje i poziva sve na ovaj odličan jednodnevni izlet kod dragih susjeda.

BELIŠĆANSKI PODRAVSKI PJEŠAČKI PUT
15. 4. 2023.

 

POLAZAK: subota u 07:45 sati sa parkinga kod “Rockatikija”.

Vožnja do Belišća. Dolazak u 08:30, pa slavonski doručak u organizaciji domaćina kod “Citadele”.

U 09:30 start duže staze u trajanju 5 sati.

U 10 sati start kraće staze u trajanju 3,5 sata.

Obje staze su nezahtjevne i svatko ih može proći.

Povratak sa pješačenja do 14 sati. Ručak grah sa mesom po cijeni od 3 €.

Zabava i druženje sa domaćinima i planinarima iz drugih društava do 16:45.

POVRATAK: u 17 sati i dolazak u Osijek do cca. 18 sati.

PRIJEVOZ: autobusom, 8 €

HRANA: ručak grah sa mesom  3 €  (plaća svatko sam)

OPREMA: planinarska prema vremenskim prilikama, štapovi preporuka…

DOKUMENTI: osobna, zdravstvena i planinarska iskaznica sa plaćenom članarinom za 2023.

PRIJAVE I UPLATE: kod vođe puta četvrtkom u društvenim prostorijama ili doma najkasnije do 05.04.2023. mob: 095/831 29 11

VOĐA PUTA: Miroslav Mitrović-Mitar

VODIČI NA STAZI: domaćini iz HPD “Belišće”

UMOR NESTAJE – ZADOVOLJSTVO OSTAJE


Prijavom sudionik potvrđuje da je upoznat sa zahtjevnosti izleta, da ispunjava zdravstvene, fizičke i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje, da ima plaćenu članarinu HPS-a za tekuću godinu te da pristupa izletu na vlastitu odgovornost.
Sudionik mora poštovati upute i odluke vodiča. U slučaju nepredviđenih okolnosti vodič može promijeniti plan ili otkazati izlet.

Print This Post Print This Post