ČLANSKE MARKICE ZA 2022. GODINU

Članske markice za 2022. godinu su stigle.

Molimo članove HPD-a “Bršljan-Jankovac” da obnove svoje članstvo.