Plan izleta za 2020.

    PLAN IZLETA  ZA  2020. g.
Mjesec Dan Događaj Vodič
SIJEČANJ
04.01. Rasol izlet Žulj/Gerhard/Pavlov
18.-19.01. Vincekovo Mutter/Bahmajer/Malinović/Pavlov/ Gerhard
19.01. 8. Pohod na najviši vrh Požeške gore – Kapavac Andrić
26.01. Zadnja prvoga, Gazije Bahmajer
VELJAČA
01.02. Izborna Skupština
08.02. Pucekov put-Baranja Pavičić
15.-16.02. Srebrenik Mutter/Malinović
14.-16.02. Zimski uspon na Prenj – Lupoglav Diklić
22.-23.02. Maškare u Daruvaru Mitrović/Karakaš/ Gerhard
23.02. SPP/PETROV VRH – ŠPANOVICA Malinović/Pavlov
OŽUJAK
07.-08.03. Dan žena na Majevici Mutter/Malinović
15.03. Po slavonskim gorama Lončarić/Malinović/Pavlov
22.03. SPP/ŠPANOVICA – OMANOVAC Gerhard
21.-22.03. SAMOBORSKO  GORJE – Samoborska obilaznica Bokun/Lončarić
28.03. 26. Našički planinarski križni put Andrić
29.03. Papučki jaglaci Žulj/Pavičić/Pavlov
TRAVANJ
04.04. Retro izlet Pavlić/Balić
05.04. SPP/OMANOVAC – BREZOVO POLJE Gerhard/Malinović
18.-19.04. Kalnik Lončarić/Malinović/Gerhard
24.-26.04. Istra Mutter/Malinović
26.04. Podunavski Pješački Put Mitrović
SVIBANJ
03.05. SPP/BREZOVO POLJE – BAĆIN DOL Malinović
01.-03.05. Prokoško jezero-Fojnica Karakaš/Pavlov/ Gerhard
09.05. JJPP Vodiči
16.-17.05. Gorski Kotar-Izvor rijeke Kupe, uz rijeku Kupu do PD Zamost, Loška stijena (Slovenija) Lončarić/Malinović/Gerhard
16.-17.05. Hahlići Lovrić/Copak
21.-24.05. Mljet Mutter/Malinović
29.-31.05. HPO-Južni Velebit-3 KT Malinović
30.05. 20 godina PD Mališćak Pavičić
LIPANJ
06.06. Izlet iznenađenja Mutter
07.06. SPP/BAĆIN DOL – PILJANA Pavlov/Malinović
11.-14.06. Jablanac Mitrović/Karakaš
19.-21.06. Dinara Pavičić/Kereta
26.-28.06. Jalovec Erceg
29.06.-06.07. ULUGDAG (TURSKI OLIMP) -BURSA TURSKA Mutter
SRPANJ
04.07. Orahovica Mitrović
03.-05.07. Gorski Kotar-Platak, Snježnik, Grobničke Alpe, Risnjak Lončarić/Malinović
10.-12.07. Italija-Montaž Erceg/Lovrić
KOLOVOZ
01.-02.08. Lokve-Golubinjak Lončarić
05.08. Velika – Jankovac Mitrović/Pavičić
07.-09.08. Crna Gora-Durmitor Mutter/Malinović
14.-16.08. Velebit-Alan – Šatorina – Kugina kuća – Baške Oštarije Lončarić/Malinović
21.-23.08. Slovenija-Ribnička Koča Mitrović
20.-23.08. Dolomiti-Piz Boe Erceg/Lovrić
29.-30.08. Vihoraški put Karakaš/Pavlov
RUJAN
05.09. Put Dida Račkog Vodiči
06.09. SPP/PILJANA – POŽEŠKA KOPRIVNICA Malinović/Pavlov
11.-13. 09. Gorski Kotar-Mrkopalj, Matića poljana, Bjelolasica, Skrad (Vražji prolaz) Lončarić/Malinović
13.09. 70. Dan slavonskih planinara Tabak
18.-20.09. Paklenica Copak/Lovrić
18.-20.09. Visočica-BiH Pavičić
25.-27.09. Fužine-Tuhobić-Viševica Gergurec
27.09. Feričanci Mitrović
LISTOPAD
03.10. Osječki pješački put Vodiči
09.-11.10. Žumberačko gorje-Jesen na Žumberku Lončarić/Malinović
10.-11.10. Kestenijada u Hrvatskoj Kostajnici Pavičić
18.10. SPP/POŽEŠKA KOPRIVNICA – GRGUROVIĆ Gerhard
16.-18.10. Tragom Winnetoua i stazom Malog princa Mutter/Malinović
23.-25.10. Kamešnica-Svilaja Malinović/Kereta
STUDENI
08.11. 21. Kutjevačko Martinje Žulj/Pavičić
13.-15.11. DELIBLATSKA PEŠČARA -VRŠAC Mutter/Malinović
15.11. SPP/GRGUROVIĆ – ĐURO PILAR Gerhard
21.-22.11. Sljeme Mitrović/Pavičić
29.11. Po slavonskim gorama Lončarić/Malinović
PROSINAC
05.12. Planinarski divani Pavlov
04.-06.12. Kranjska Gora Mutter
13.12. Međunarodni dan planina Lovrić
20.12. Zimski OPP Mutter

Preuzmite Plan izleta za 2020. godinu.

Print This Page Print This Page