Plan izleta za 2023.

    PLAN IZLETA  ZA  2023. GODINU
DATUM NAZIV IZLETA VODIČ
SIJEČANJ
08.01. Rasol izlet – Jankovac Stevo Malinović/
Milijan Žulj
15.01. 11. Pohod na Kapavac – Zakorenje Ana Andrić/
Saša Pavičić
21.-22.01. 25. Vincekov pohod – Sveti Martin na Muri Miro Mutter/
Miroslav Bahmajer
27.-29.01. HPO – OTOCI SJEVERNOG JADRANA – Krk, Rab, Pag Stevo Malinović
VELJAČA
18.02. Kamenitovac – Bilogora Miroslav Mitrović
25.02. 9. SPP Vodiči
OŽUJAK
04.-05.03. Petrov vrh – Daruvar Miroslav Mitrović
12.03. 10. SPP Vodiči
12.03. LEGOSI: 6. Obiteljski izlet-Grgurevo Mirela Poljak
17.-19.03. Istarski planinarski put Josip Karakaš
19.03. Papučki jaglaci – Velika Miroslav Mitrović/
Milijan Žulj
24.-26.03. HPO – KOZJAK-SV.JURE, VILAJA-CRNI VRH, MOSOR-BIRANJ Stevo Malinović
30.03.-02.04. Mosor – Mosorski planinarski put Mirela Poljak
TRAVANJ
02.04. LEGOSI: Kopački rit Damir Rapčan
02.04. 11. SPP Vodiči
15.04. Belišćanski pješački put Miroslav Mitrović
15.-16.04. Fruška gora, Stražilovo Miro Mutter
23.04. Podunavski pješački put Miroslav Mitrović
21.-23.04. HPO-GORSKI KOTAR-CRMUZ, KOLOVRATSKE STIJENE,
ZAGRADSKI VRH
Stevo Malinović
27.04.-01.05. Krčki Camino 2 Miroslav Mitrović
SVIBANJ
06.05. Planinarska fišijada Ivica Tabak
07.05. Slivin put – Daruvar Miroslav Mitrović
07.05. LEGOSI: Bilogora – dječja planinarska staza Mirela Poljak
13.05. Jubilarni Jankovački Planinarski Put Vodiči
14.05. 12. SPP Vodiči
20.05. Voćin – Lisičine – Višnjica Miroslav Mitrović
19.-21.05. HPO – VELEBIT – VELINAC, DEBELI KUK, LAKTIN VRH Stevo Malinović
19.-21.05. Slovenija, Austrija, Italija-Tromeđa Miro Mutter
26.-28.05. Kraljeva Sutjeska – BiH Josip Karakaš
LIPANJ
03.-04.06. Dani hrvatskih planinara – Velika Ivica Tabak
07.-11.06. Rumunjska – MOLDOVEANU Stevo Malinović
08.-11.06. Austrija – Štajerske alpe Miroslav Mitrović
16.-18.06. Dani Vranice,Uskoplje-BiH Damir Rapčan
17.06. 13. SPP Vodiči
23.-25.06. Lika Tulove grede i staza Malog Princa Miro Mutter
23.-25.06. Vaganski vrh Dejan Erceg
SRPANJ
30.06-09.07. TURSKA Miro Mutter
09.07. MOSLAVAČKA GORA – VIS, PODGARIĆ Stevo Malinović
15.-16.07. Sljeme – Medvednica Miroslav Mitrović
21.-23.07. Karavanke: Begunjščica, Stol Dejan Erceg
27.-30.07. Crna Gora – Prokletije Stevo Malinović
KOLOVOZ
04.-11.08. IRAN – DAMAVAND Stevo Malinović
03.-06.08. Austrija, Susret Europskih planinara-Knitefild Damir Rapčan
12.-15.08. Makarska-Biokovo-Vepric Miro Mutter
18.-20.08. Dani planinara Planinarskog saveza Herceg-Bosne (Blidinjsko jezero) Ivica Tabak
25.-27.08. Gorski kotar + Koranski pl. Put Miroslav Mitrović
RUJAN
02.-09.09. KRSTARENJE – VIS, LASTOVO, KORČULA, MLJET Stevo Malinović
03.09. LEGOSI: Pohod na Frušku goru (Cibalia) Mirela Poljak/
Miroslav Mitrović
10.09. 71. susreti planinara Slavonije (VT) Miroslav Mitrović
15.-17.09. Rumunjska-Temišvar kanjon Nere Miro Mutter
17.09. 14. SPP Vodiči
23.09. Feričanci – kroz šume i vinograde Miroslav Mitrović
23.-24.09. Kalnik Damir Rapčan
LISTOPAD
29.09-01.10 Balaton-Heviz-Mađarska Miro Mutter
07.10. Osječki pješački put Vodiči
14.-15.10. Krk + marunada u Lignjanu Miroslav Mitrović
13.-15.10. Visočica-BiH Saša Pavičić
15.10. 15. SPP Vodiči
19.-21.10. Istarski planinarski put Josip Karakaš
20.-22.10. SRBIJA – STARA PLANINA Stevo Malinović
27.-29.10. Cincar – BiH Stevo Malinović/
Milijan Žulj
28.10. Hodočasnički put Batina – Popovac Miroslav Mitrović
28.-29.10. LEGOSI: Medvednica Mirela Poljak
STUDENI
05.11. Martinje u Kutjevu Miroslav Mitrović/
Milijan Žulj
11.11. 16. SPP Vodiči
18.11. Od Sarvaša do Aljmaša Miroslav Mitrović
19.11. KRNDIJA – PETROV VRH, KAPOVAC Stevo Malinović
PROSINAC
03.12. Planinarski Divani Šuto/Kremsner
10.12. Međunarodni dan planina Mirko Ljubičić/
Josip Karakaš
08.-10.12. HPO – PELJEŠAC, DUBROVAČKO PODRUČJE, ZAGORA Stevo Malinović
16.12. 27. Pohod Fokinom stazom 1991 Saša Pavičić
26.12. PAPUK – BOŽIĆNI IZLET NA ČESLJAKOVAČKI VIS Stevo Malinović
31.12. Proslava Nove Godine
Preuzmite Plan izleta za 2023. godinu.

PRIJAVE NA IZLETE
Prijave na izlete koje organizira Društvo vrše se na redovnim sastancima četvrtkom u prostorijama Društva.
Za sve ostale informacije o izletima ili prijavama kontaktirajte vodiče ili organizatore pojedinih izleta.