Poziv članovima Društva na izvanrednu izbornu Skupštinu

POZIV ČLANOVIMA DRUŠTVA NA IZVANREDNU IZBORNU SKUPŠTINU

Na temelju članka 18. stavka 4. i ovlasti iz članaka 18. stavka 5. Statuta, sazivam izvanrednu Skupštinu Društva koja će se održati 19.02.2022. godine. Mjesto i vrijeme naknadno će biti objavljeni.

Po članku 18. stavak 4. Statuta, izvanredna Skupština održava se po potrebi i odlučuje samo o temi radi koje je sazvana: izbori predsjednika i tijela Društva izazvanih ostavkom predsjednice. Za sjednicu Skupštine predlažem:

Dnevni red:

1. Pozdravna riječ dopredsjednika Društva i otvaranje Skupštine
2. Izbor radnog predsjedništva (3 člana), zapisničara (1) i ovjerovitelja zapisnika (1)
3. Izvješće o ostavci predsjednice Društva i donošenje Odluke o razrješenju:

• Dopredsjednika i članova Izvršnog i Nadzornog odbora Društva,
• Članova Suda časti,
• Tajnika, blagajnika i likvidatora Društva.

4. Izbor novog vodstva Društva u kojem voditelj radnog predsjedništva:

• čita izvješće o provedenom postupku kandidiranja i pojašnjava postupak glasovanja (glasovanje u 2 kruga ako ima više od 2 kandidata – 2 najbolja idu u 2. krug, osim ako jedan u prvom krugu osvoji natpolovičnu većinu)
• iznosi kandidature (za predsjednika i sva tijela društva po njegovom prijedlogu)
• kandidati čitaju Programe svog predsjedavanja i svoje Planove rada u 2022. godini
• biranje novog vodstva glasovanjem

5. Pozdravna riječ novog predsjednika/ce i zaključenje rada Skupštine.

Napomena:

Na temelju članka 18. stavak 10. moguće je, zbog epidemioloških ili drugih razloga, kada nije moguće okupljanje dovoljnog broja članova (1/3 punoljetnih članova s aktivnim članstvom) u zatvorenom prostoru, organizirat će se glasovanje e-poštom ili glasačkim listićem u prostoriji Društva. Pravila odabranog glasovanja bit će objavljena naknadno, a najkasnije 10 dana prije najavljenog datuma održavanja Skupštine.

 

Dopredsjednik: Milijan Žulj