Poziv članovima Društva na redovnu Skupštinu

POZIV ČLANOVIMA DRUŠTVA NA REDOVNU SKUPŠTINU

Na temelju ovlasti iz članka 18. stavka 5. Statuta, sazivam redovnu Skupštinu Društva koja će se održati 19.02.2022. godine. Mjesto i vrijeme bit će naknadno objavljeni.

Po članku 18. stavak 2. Statuta, redovna Skupština održava se najmanje jednom (1) godišnje. Za sjednicu Skupštine predlažem:

 

Dnevni red:

  1. Pozdravna riječ dopredsjednika Društva i otvaranje Skupštine
  2. Izbor radnog predsjedništva (3 člana), zapisničara (1) i ovjerovitelja zapisnika (2)
  3. Izvješće dopredsjednika o radu u 2021. godini, stanju i događanjima u Društvu, diskusija i usvajanje izvješća
  4. Izvješće nadzornog odbora, diskusija i usvajanje izvješća
  5. Izvješće suda časti, diskusija i usvajanje izvješća
  6. Financijsko i blagajničko izvješće, diskusija i usvajanje izvješća, zatvaranje skupštine.

 

Napomena:

Na temelju članka 18. stavak 10. moguće je, zbog epidemioloških ili drugih razloga, kada nije moguće okupljanje dovoljnog broja članova (1/3 punoljetnih članova s aktivnim članstvom) u zatvorenom prostoru, organizirat će se glasovanje e-poštom ili glasačkim listićem u prostoriji Društva. Pravila odabranog glasovanja bit će objavljena naknadno, a najkasnije 10 dana prije najavljenog datuma održavanja skupštine.

Odmah iza redovne Skupštine održat će se Izvanredna izborna skupština.

 

Dopredsjednik: Milijan Žulj