Poziv na kandidiranje za vodstvo Društva

POZIV NA KANDIDIRANJE ZA VODSTVO DRUŠTVA

Pozivam zainteresirane članove na kandidiranje za vodstvo HPD „Bršljan-Jankovac“ po uvjetima iz ovog poziva. Izvršni odbor Društva prihvatio je sadržaj Poziva na sjednici od 29.12.2021. godine.

Kandidati za sva tijela i poslove trebaju:

  1. biti članovi HPD „Bršljan-Jankovac“ s plaćenom članarinom najmanje za 2021. godinu
  2. biti poslovno sposobni i punoljetni
  3. predati Program rada za sljedeći četverogodišnji mandat
  4. predati Plan rada za 2022. godinu
  5. predati Popis kandidata za sva tijela Društva s imenima i prezimenima. Svi kandidati s Popisa moraju biti članovi Društva s plaćenom članarinom za 2022. godinu (imati aktivno članstvo) i kandidatu za predsjednika dati pisani pristanak na prijedlog (potpisati se u Popisu).

 

Pojašnjenja:

U Programu rada treba navesti osnovni sadržaj, smjer i način rada kandidata. To je, na pr.:

  • transparentnost i javnost rada s načinima primjene istih,
  • organizacijski ustroj ili promjene te smjer rada tih ustrojstvenih cjelina,
  • uporaba raspoloživih sredstava i imovine te novi izvori sredstava s načinima pribavljanja,
  • donošenje normativnih akata kojima se poboljšava organiziranost i povjerenje članstva,
  • ciljevi koje vodstvo namjerava ostvariti do konca mandata za dobrobit Društva i članstva.

Plan rada za 2022. godinu nije Plan izleta već vremenik provođenja aktivnosti iz Programa rada dopunjen detaljima po potrebi.

 

Napomene:

Podatke iz pisane kandidature Izvršni odbor će provjeriti i o svakoj donijeti zaključak. U zapisniku sa sjednice IO navest će se samo ime i prezime svakog kandidata pa i onog koji povuče kandidaturu.

Podaci u kandidaturi se ne mogu dopunjavati nakon donesenog zaključka Izvršnog odbora. Postupak završava u četvrtak 05.02.2022. do 19:30 h predajom kandidature povjereniku Stanku Kereta. Birački popisi zaključuju se 11.02.2022..

Kandidat za predsjednika predaje popise svog prijedloga za članove svih tijela Društva (Izvršni odbor, dopredsjednik (između članova IO), Nadzorni odbor, Sud časti, Tajnik) i za poslove u Društvu (likvidator i blagajnik). Kandidat za predsjednika sam provjerava svoje kandidate za tijela i poslove Društva, bez uvida u službene evidencije jer ih sam predlaže (ima povjerenje u njih).

Zaključak Izvršnog odbora o prihvaćanju pojedine kandidature bit će prenesen samo kandidatu za predsjednika, a on će odlučiti želi li nastaviti s kandidaturom ili je povući.

Kandidat predajom kandidature pristaje na objavu podataka koja vrijedi i za sve kandidate za tijela i poslove Društva. Povlačenje kandidature će biti s potpisom kandidata u obliku izjave o povlačenju. U slučaju nastavka kandidiranja, kandidat pristaje na javno iznošenje svih podataka na Skupštini.

Kandidat svoj Program i Plan rada s listom kandidata pokazuje, umeće u omotnicu, zatvara i povjereniku predaje na ruke. Za preuzetu kuvertu bit će izdana potvrda o preuzimanju.

Podaci o kandidiranju su tajni do izborne skupštine.

U nastavku su tablice i obrasci kao pomoć kandidatima za popunjavanje podacima.

Izabrano vodstvo prihvaća postavljanje Programa rada na oglasnu ploču Društva i trajno ga držati na uvidu članstvu, a Plan rada će na oglasnoj ploči držati mjesec dana.

 

Dopredsjednik: Milijan Žulj

Preuzmite Poziv na kandidiranje za vodstvo Društva…

                                                                                         

POPIS KANDIDATA ZA VODSTVO DRUŠTVA

 

JA ____________________________________ PREDLAŽEM SLJEDEĆE KANDIDATE ZA:

 

Izvršni odbor:

 

rbr funkcija Ime i prezime Potpis
1 dopredsjednik
2 član
3 član
4 član
5 član
6 član

 

Nadzorni odbor:

 

rbr funkcija Ime i prezime Potpis
1 predsjednik
2 član
3 član

 

Sud časti:

 

rbr funkcija Ime i prezime Potpis
1 predsjednik
2 član
3 član

 

Tajnik:

 

rbr Ime i prezime Potpis
1

 

Likvidator:

 

rbr Ime i prezime Potpis
1

 

Blagajnik:

 

rbr Ime i prezime Potpis
1

 

Datum: _____. 2022.

 

 

Potvrđujem preuzimanje kandidature za vodstvo HPD Bršljan – Jankovac od gdina/gđe: ___________________________________________

Mob: 09________________

 

U Osijeku ________. 2022.

                                                                                                          Povjerenik

 

                                                                                                          _____________________

 

 

 

 

 

JA _____________________________________________ POVLAČIM KANDIDATURU ZA VODSTVO HPD BRŠLJAN-JANKOVAC.

 

U Osijeku ________. 2022.

                                                                                                          Potpis kandidata:

 

                                                                                                          ______________________