Poziv na kandidiranje za vodstvo Društva

POZIV NA KANDIDIRANJE ZA VODSTVO DRUŠTVA

Pozivamo zainteresirane članove na kandidiranje za vodstvo HPD Bršljan-Jankovac po uvjetima iz ovog poziva. Izvršni odbor Društva prihvatio je sadržaj Poziva na sjednici od 05.12.2019. godine.

Kandidati za sva tijela i poslove trebaju:

  1. biti članovi HPD Bršljan-Jankovac s plaćenom članarinom najmanje za 2020. godinu
  2. biti poslovno sposobni i punoljetni
  3. predati Program rada za sljedeći četverogodišnji mandat
  4. predati Plan rada za 2020. godinu
  5. predati popis kandidata za sva tijela Društva s imenima i prezimenima. Svi kandidati moraju biti članovi Društva s plaćenom članarinom za 2020. godinu i kandidatu dati pisani pristanak na prijedlog.

Pojašnjenja:

Program rada treba sadržavati osnovni sadržaj i naglaske smjera i načina rada kandidata te ciljeve koje žele ostvariti za dobrobit Društva i članstva. To može biti na pr.:

– transparentnost i javnost rada s načinima primjene istih,

– organizacijski ustroj ili promjene te smjer rada tih cjelina,

– uporaba raspoloživih sredstava i imovine te novi izvori sredstava s načinima pribavljanja,

– donošenje normativnih akata kojima se poboljšava organiziranost i povjerenje članstva,

– ciljevi koje vodstvo namjerava ostvariti do konca mandata.

Plan rada za 2020. godinu nije Plan izleta već vremenik provođenja aktivnosti iz Programa rada dopunjen detaljima po potrebi.

Napomene:

Podatke iz pisane kandidature Izvršni odbor će provjeravati i o svakoj donijeti zaključak. U zapisniku sa sjednice IO navest će se samo ime i prezime svakog kandidata pa i onog koji povuče kandidaturu.

Podaci u kandidaturi se ne mogu dopunjavati nakon donesenog zaključka Izvršnog odbora. Postupak kandidiranja završava u četvrtak 23.01.2020. u 20:00 h predajom kandidature Stanku Kereta.

Kandidat za predsjednika predaje popise svog prijedloga za članove svih tijela Društva (Izvršni odbor, dopredsjednik (između članova IO), Nadzorni odbor, Sud časti, Tajnik) i za poslove u Društvu (likvidator i blagajnik). Kandidat za predsjednika sam provjerava svoje kandidate za tijela i poslove Društva, bez uvida u službene evidencije jer ih sam predlaže (ima povjerenje u njih).

Zaključak Izvršnog odbora o svakoj kandidaturi bit će prenesen samo kandidatu za predsjednika, a on će odlučiti želi li nastaviti s kandidaturom ili je povući.

Kandidat predajom kandidature pristaje na objavu podataka, a on vrijedi i za sve kandidate za tijela i poslove Društva. Povlačenje kandidature će biti s potpisom kandidata u obliku izjave o povlačenju. U slučaju nastavka kandidiranja, kandidat pristaje na javno iznošenje svih podataka na Skupštini.

Program i Plan rada s listom kandidata pokazuju se umeće u omotnicu, zatvara i predaje na ruke. Za preuzetu kuvertu bit će izdana potvrda o preuzimanju.

Podaci o kandidiranju su tajni do izborne skupštine.

U nastavku su tablice i obrasci kao pomoć kandidatima za popunjavanje podacima.

Izabrano vodstvo prihvaća postavljanje Programa rada na oglasnu ploču i trajno ga držati na uvidu članstvu, a Plan rada će na oglasnoj ploči držati mjesec dana.

                                                                                                          Predsjednik
                                                                                                          Miro Mutter

Tablice i obrasci kao pomoć kandidatima za popunjavanje podacima

Print This Post Print This Post