Markacistička sekcija

Markacistička sekcija označava i redovito održava planinarske staze kojima se planinari kreću te na taj način brine o zaštiti prirode. Ona brine o poštivanju osnovnog planinarskog načela da planinari u prirodi smiju ostaviti samo svoje tragove.

Licencirani markacisti: Stanko Kereta, Igor Kopić, Zlatko Kovačević, Tomislav Kusalić,  Željka Pavlić, Tatjana Zdelar Ivić i Željka Polić.

 

 1278165_4641320450424_663332278_o

 

Markacisti:

Stanko Kereta_markacistiIgor Kopić_markacistiZlatko Kovačević_markacisti

Tomislav Kusalić_markacistiŽeljka Pavlić_markacistiTatjana Zdelar Ivić_markacisti

Željka Polić_markacisti