Author: admin

Diljska planinarska obilaznica Tri jezera (kružni put po Dilju); 07.04.2024.

11.05. Jubilarni Jankovački Planinarski Put

Prijavom sudionik potvrđuje da je upoznat sa zahtjevnosti izleta, da ispunjava zdravstvene, fizičke i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje, da ima plaćenu članarinu HPS-a za tekuću godinu te da pristupa izletu na vlastitu odgovornost....

Četvrto predavanje Dječje planinarske škole; 28.03.2024.

42. Papučki jaglaci; 17.03.2024.