Planinarstvo

Planinarstvo

Planinarenje nije besciljno lutanje po brdima i osvajanje već osvojenih vrhova s kojih ćemo ionako ubrzo morati sići; naprotiv, planinarstvo je način i stil života, čitav niz aktivnosti koje suvremenom čovjeku život čine ugodnijim, zanimljivijim i nadasve ljepšim. Biti planinar znači obilaziti i upoznavati ljepote Zemlje, uživati u prekrasnim gorskim vidicima, stjecati nove prijatelje. Odlazak u prirodu i kretanje na čistom gorskom zraku predstavlja aktivan način odmora, koji unatoč uloženom fizičkom naporu, čovjeka ispunjava novom snagom i zadovoljstvom. Osnovni pojmovi s kojima se susrećemo su: planinarenje, planinar i planinarstvo.

 • Planinarenje je kretanje snagom vlastitih nogu po planinama radi osobnog užitka.
 • Planinar je osoba koja se kreće planinama snagom vlastitih nogu radi osobnog užitka.
 • Planinarstvo je organizirana djelatnost ljudi koji se kreću po planinama radi osobnog užitka.

Planinarstvo je sportska djelatnost organizirana putem planinarskih udruga koje kao svoje članove okupljaju zainteresirane građane koji se bave raznim oblicima kretanja u planinama.

U sadržajnom i organizacijskom smislu planinarstvo je sport. Iako ne sadrži nadmetanje, ipak ima brojna sportska obilježja. Ima učinak na zdravlje, a od čovjeka traži dobru tjelesnu spremnost, izdržljivost, samodisciplinu, timski rad, pa i ovladavanje posebnim vještinama.

Organizirano planinarstvo u Hrvatskoj počelo je 1874., osnutkom Hrvatskog planin(ar)skog družtva.

Klek – kolijevka hrvatskog planinarstva

Najlakše je početi planinarenje u sklopu planinarskog društva, društvo rado prima nove članove te im omogućuje da pod vodstvom iskusnijih planinara organizirano obiđu mnoge zanimljive planine i planinarska odredišta. Planinarsko društvo povremeno organizira planinarsku školu u kojoj se može steći solidno osnovno znanje o planinama i planinarstvu.

Korisne upute za planinare mogu se pronaći u knjizi: Alan Čaplar, Planinarski udžbenik, Hrvatski planinarski savez, Zagreb 2012.

 

Planinarsko školovanje

Oni koji počinju samostalno planinarenje najbolje je da u početku idu na lakše izlete u bliže planine, a zatim postupno šire popis svojih planinarskih odredišta i na udaljenije planine. Planinarsko iskustvo i vještina stječu se godinama i novi se planinari ne bi trebali nepripremljeni odvažiti na izlete kojima nisu dorasli jer se, precjenjujući svoje sposobnosti, lako mogu dovesti u opasnost.

Hrvatski planinarski savez i njegove članice školuju i usavršavaju svoje članstvo putem različitih škola, tečajeva i vježbi.

Sustavom školovanja HPS-a obuhvaćeno je više oblika obučavanja:

 • osnovno školovanje – opća planinarska škola, mala planinarska škola (za djecu)
 • stručno usavršavanje – tečajevi za markaciste, čuvare planinske prirode i vodiče
 • specijalističko školovanje – penjačka škola, alpinističke škole, speleološka škola, ledenjački tečaj, tečajevi za gorske spašavatelje u HGSS-u i dr..

Sustav školovanja u HPS-u

Temelj planinarskog školovanja je opća planinarska škola u kojoj se može steći osnovno znanje o planinama i planinarstvu. Ona daje osnove potrebne za usavršavanje u specijalističkim planinarskim djelatnostima te je zato obavezan preduvjet za pohađanje stručnih škola, tečajeva i drugih oblika usavršavanja u HPS-u. Osim kroz škole i tečajeve školovanje se također odvija kroz stručna predavanja, seminare i vježbe.

 

Hrvatski planinarski savez (HPS)

Znak HPS-a

Hrvatski planinarski savez (HPS) je krovna nacionalna planinarska udruga i jedini nacionalni sportski savez za planinarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Okuplja planinarske udruge u Hrvatskoj, vodi brigu o kućama i putovima u hrvatskim planinama, izdaje časopis »Hrvatski planinar« i stručnu literaturu, organizira raznovrsne škole i tečajeve te usklađuje i unaprjeđuje rad planinara, alpinista, penjača, speleologa, vodiča, markacista i čuvara planinske prirode.

Hrvatski planinarski savez udružen je u sljedeće asocijacije:

 • HOO – Hrvatski olimpijski odbor
 • UIAA – Međunarodna penjačka i planinarska federacija
 • EUMA – Europska planinarska federacija
 • ERA – Europska pješačka asocijacija
 • BMU – Balkanska planinarska unija.

 

Hrvatski planinar

Časopis »Hrvatski planinar« najstariji je hrvatski časopis iz područja fizičke kulture i jedan od najstarijih europskih planinarskih časopisa. Počeo je izlaziti 1898. godine. U cijelosti je digitaliziran, a svi dosad tiskani brojevi dostupni su na webu HPS-a.

Časopis »Hrvatski planinar«

 

Hrvatska gorska služba spašavanja

HGSS

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) dobrovoljna je i neprofitna humanitarna javna služba specijalizirana za spašavanje u planinama, stijenama, speleološkim objektima i drugim nepristupačnim terenima gdje ne mogu pristupiti redovne službe – kod ekstremnih sportova, na visokim objektima, na moru i drugdje.

Gorsku službu spašavanja čine alpinisti, speleolozi, penjači, planinari i skijaši koji su posebnom obukom osposobljeni za pružanje prve pomoći i postupke spašavanja u planinama.

 

Velik broj korisnih planinarskih informacija dostupan je na webu HPS-a www.hps.hr.