Markacistička sekcija

Markacistička sekcija označava i redovito održava planinarske staze kojima se planinari kreću te na taj način brine o zaštiti prirode. Ona brine o poštivanju osnovnog planinarskog načela da planinari u prirodi smiju ostaviti samo svoje tragove.

Licencirani markacisti: Vanja Basarić, Valentino Fabing, Kastor Jakimov, Dubravka Karaman, Igor Kopić, Željka Pavlić, Lidija Vorše, Milijan Žulj.

 

 

 1278165_4641320450424_663332278_o

 

 

Markacisti: