HPD "Bršljan-Jankovac" Blog

Tečaj za markaciste; 04.-05.06.2022.

Prošli vikend 04. i 05. lipnja 2022. održan je tečaj za markaciste, a održala ga je komisija za planinarske putove HPS-a. Tečaj se održao u planinarskom domu Đuro Pilar na Dilj gori koji su...

16.-17.07. Samoborsko gorje

Izletnička sekcija za sve zainteresirane organizira ovaj lijepi dvodnevni izlet u   S A M O B O R S K O    G O R J E 16 – 17. 07. 2022. POLAZAK: subota...