HPD "Bršljan-Jankovac" Blog

14.04. II. Obiteljski izlet

Prijavom sudionik potvrđuje da je upoznat sa zahtjevnosti izleta, da ispunjava zdravstvene, fizičke i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje, da ima plaćenu članarinu HPS-a za tekuću godinu te da pristupa izletu na vlastitu odgovornost....

03.-05.05. Velebitski planinarski put – I

Opis izleta: Trodnevni planinarski izlet na Velebit gdje ćemo proći 1. 2. i 3. dionicu VPP-a, od Zavižana do Baških Oštarija i na kojem ćemo obići 10 KT-a VPP-a: Planinarski dom Zavižan (1594 m)...