08.-11.06. Štajerske Alpe-Austrija

Izletnička sekcija vas poziva na ovaj 4-dnevni atraktivni izlet i obećava uživanje i prekrasne vidike! A U S T R I J A — Š T A J E R S K E  A...