SPP/Ljeskove vode-Čardak (KT-15)-Pl. kuća Borovik (KT-16); 17.03.2019.