„Pij vode i kad nisi žedan!“

„Pij vode i kad nisi žedan!“

„Pij vode i kad nisi žedan!“