Poziv za 1. sjednicu IO – 14.04.2022.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  01-2022/ 13. 04. 2022.god.

P O Z I V

 

Za  1. redovnu sjednicu Izvršnog odbora Društva u novom sastavu, koja će se održati 14.04.2022. (četvrtak), s početkom u 20.00 sati na adresi Trga Lava Mirskog 1, Osijek. Za sjednicu je predložen sljedeći

 

D n e v n i   r e d:

 

  1. Pozdravni govor predsjednika društva
  2. Imenovanje blagajnice društva
  3. Odluka o uređenju prostorija društva na Trgu A. Starčevića 4
  4. Organizacija i dogovor o zapisničkoj primopredaji dužnosti
  5. Organizacija JJPP
  6. Razno

 

Na sjednicu su pozvani:

Članovi Izvršnog odbora: Miro Mutter, Josip Karakaš, Ivica Tabak, Mirela Poljak, Robert Gergurec, Ivanka Piskač, Predrag Krička

Članovi Nadzornog odbora: Ivica Baričević, Miroslav Mitrović, Snježana Mihaljević

 

U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu javiti se tajnici Društva.

 

U Osijeku, 13. travnja 2022. godine

 

 

 

Tajnica                                                                                    Predsjednik

Lidija Ivandija                                                                         Miro Mutter