Poziv za 1. sjednicu IO – 23.01.2019.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br: IO-1/2019.

P  O  Z  I  V

Za  PRVU redovnu sjednicu Izvršnog odbora Društva, koja će se održati 23.01.2019. godine u prostorijama društva, s početkom u 19:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i  r e d:

  1. Organizacija Redovne godišnje Skupštine Društva
  2. Razno

Na sjednicu su pozvani članovi IO: Miro Mutter, Milijan Žulj, Miroslav Bahmajer, Stanko Kereta, Anica Filipović,  Sanja Boljevac i Predrag Stojanović.

Član Nadzornog odbora: Mirko Ljubičić.

Blagajnica: Angelina Miladić, Nada Baračkov

Jasminka Pavlov

Molim pozvane da se odazovu pozivu, a u slučaju  spriječenosti da se jave tajnici.

 

U Osijeku, 22.01.2019. godine

 

Tajnica: Angelina Miladić                                                                             Predsjednik: Miro Mutter