Poziv za 1. sjednicu IO – 28.02.2017.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br.1/2017.-3.g. IO

P O Z I V

Za prvu sjednicu Izvršnog odbora Društva,
koja će se održati 28.02.2017.god. s početkom u 17:00 sati u prostoriji Društva.

Za sjednicu je predložen

DNEVNI RED:

  1. DONOŠENJE ODLUKE O  POSTUPKU ORGANIZACIJE IZLETA.
  2. DONOŠENJE ODLUKE O UPUĆIVANJU KANDIDATA NA TEČAJ ZA VODIČE.

Na sjednicu su pozvani, pismenim pozivom, članovi Izvršnog odbora, članovi Nadzornog odbora, vodiči, voditelji Sekcija, blagajnica i tajnica.

Molim pozvane da se odazovu pozivu. Eventualnu spriječenost javiti tajnici.
Sjednice  IO su javne.

U Osijeku, 21.02.2017. god.

Tajnica: Angelina Miladić                                                                  Predsjednik: Miro Mutter