Poziv za 12. sjednicu IO – 29.04.2024.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  12-2024/ 27. 04. 2024. god.

P O Z I V

Za  12. sjednicu Izvršnog odbora Društva, koja će se održati 29.4.2024. (ponedjeljak), s početkom u 18.00 sati na adresi Trg Ante Starčevića 4, Osijek. Za sjednicu je predložen sljedeći

 

D n e v n i   r e d:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice IO
  2. Organizacija JJPP-a
  3. Odobrenje za tiskanje majica i zastava s novim grbom društva
  4. Organizacija opće planinarske škole
  5. Usvajanje odluka iz virtualne grupe
  6. Razno

 

Na sjednicu su pozvani:

Članovi Izvršnog odbora: Miro Mutter, Josip Karakaš, Ivica Tabak, Mirela Poljak, Robert Gergurec, Ivanka Piskač, Predrag Krička

Članovi Nadzornog odbora: Ivica Baričević, Miroslav Mitrović, Snježana Mihaljević

 

U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu javiti se tajnici Društva.

 

U Osijeku, 27. travnja 2024. godine

 

Tajnica                                                                                        Predsjednik
Lidija Ivandija                                                                            Miro Mutter