Poziv za 2. sjednicu IO – 21.02.2019.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br: IO-2/2019.

P  O  Z  I  V

Za  PRVU redovnu sjednicu Izvršnog odbora Društva, koja će se održati 21. 02. 2019. godine u prostorijama društva, s početkom u 17:00 sati.
Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i  r e d:

  1. Organizacija Redovne godišnje Skupštine Društva
  2. Razno

Na sjednicu su pozvani članovi IO: Miro Mutter, Milijan Žulj, Miroslav Bahmajer, Stanko Kereta, Anica Filipović,  Sanja Boljevac i Predrag Stojanović.

Član Nadzornog odbora: Mirko Ljubičić.

Blagajnica: Nada Baračkov

Jasminka Pavlov

Molim pozvane da se odazovu pozivu, a u slučaju  spriječenosti da se jave tajnici.

U Osijeku, 18. 02. 2019. godina
Tajnica: Angelina Miladić                                                                             Predsjednik: Miro Mutter