Poziv za 21. sjednicu IO – 29.12.2021.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  21-2021/ 27. 12. 2021.god.

P  O  Z  I  V

na 21. sjednicu Izvršnog odbora Društva koja će se održati u srijedu, 29. prosinca 2021. godine, u prostorijama Društva, Bartula Kašića 8, s početkom u 18.00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i  r e d:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Izvršnog odbora
  3. Usvajanje donesenih odluka putem virtualne grupe
  4. Donošenje odluke o prikupljanju kandidatura za vodstvo Društva
  5. Prijedlog financijskog plana za 2022. godinu
  6. Razno

 

Na sjednicu su pozvani:

Članovi Izvršnog odbora: Milijan Žulj, Valentina Bušić, Tihomira Klobučar, Ivana Sović, Stevo Malinović

Članovi Nadzornog odbora: Mirko Ljubičić, Anto Jurić, Stanko Kereta

Predsjednik Vodičke sekcije: Ivica Tabak

Blagajnica: Vesna Kolar

 

Molim pozvane da se odazovu pozivu, dolazak je obavezan, a u slučaju spriječenosti da se jave tajnici.

 

U Osijeku, 27. prosinca 2021. godine

Tajnica: Vlasta Boček                                                                                               Dopredsjednik: Milijan Žulj