Poziv za 3. sjednicu IO – 03.10.2017.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4
Br: IO-3/2017.

 

P O Z I V
ZA 3. SJEDNICU IZVRŠNOG ODBORA DRUŠTVA

 

Sjednica će se održati 03.10.2017.god. (utorak), s početkom u 18:00 sati u prostoriji Društva.

Za sjednicu je predviđen slijedeći

DNEVNI RED:

 

  1. Dogovor oko organizacije Osječkog pješačkog puta, 07.10.2017.god.
  2. Davanje suglasnosti kandidatima za tečaj za vodiče A standard, vodiči društvenih izleta u planinarskom domu Omanovac, 14.,15, 21. i 22. 10 2017.god. (Robert Gergurec, Kristijan Copak, Maja Buljubšić i Josip Karakaš).
  3. Pitanja i prijedlozi.

Molim sve članove IO, da obavezno prisustvuju sjednici kao i one članove Društva koji su voljni pomoći u realizaciji ovog našeg OPP.

U slučaju spriječenosti, javiti tajnici Društva.

Tajnica : Angelina Miladić                                                                            Predsjednik: Miro Mutter

U Osijeku, 29.09.2017..god.