Poziv za 4. sjednicu IO – 19.12.2017.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br: IO-4/2017.

P O Z I V
ZA 4. SJEDNICU IZVRŠNOG ODBORA DRUŠTVA

Sjednica  će se održati 18.12.2017. (ponedjeljak) u prostorijama Društva, s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

  1. Prijedlog Financijskog plana Društva za 2018. god.
  2. Prijedlog Plana izleta u 2018. god. i usvajanje Plana.
  3. Dogovor oko Godišnje skupštine, mjesto i vrijeme održavanja i dnevni red, radno predsjedništvo, ovjerovitelj zapisnika, zapisničar
  4. Imenovanje Inventurne komisije.
  5. Pitanja i prijedlozi . (prijedlozi i ideje članova Društva:  izložba fotografija, plan i program obuke vodiča na ciljanim izletima, prezentacije zimi, tečajevi raznih vrsta, a da je planinarenje ključna riječ… razmislite i o tome do sjednice IO.).

Na sjednicu su pozvani članovi IO: Miro Mutter, Milijan Žulj, Miroslav Bahmajer, Anica Filipović, Sanja Boljevac, Stanko Kereta, Predrag Stojanović.

Članovi NO: Ljiljana Miljković, Vinka Mujarić, Mirko Ljubičić,

Sud časti: Jasmina Pavlov, Velimir Čolović, Milan Tojagić

Vodiči i ostali: Ivan Rančak, Miroslav Mitrović, Vladimir Đekić, Ivica Tabak, Dejan Erceg, Mirela Poljak-Šefčić, Nada Baračkov, Mirjana Marić, Marija Bokun, Mirjana Maras, Sandra Binder, Josip Diklić.

Molim sve pozvane da se odazovu pozivu, članovi IO, obavezno, u slučaju spriječenosti, javiti tajnici .

Sjednice IO su javne.

U Osijeku, 13.12.2017.god.

Tajnica : Angelina Miladić                                                     Predsjednik: Miro Mutter