Poziv za 6. sjednicu IO – 12.01.2023.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  01-2023/ 11. 01. 2023. god.

P O Z I V

Za  6. sjednicu Izvršnog odbora Društva, koja će se održati 12.01.2023. (četvrtak), s početkom u 17.00 sati na adresi Trg Ante Starčevića 4, Osijek. Za sjednicu je predložen sljedeći

 

D n e v n i   r e d:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice IO
  2. Pripreme za redovnu Skupštinu društva
  3. Usvajanje odluka donesenih u virtualnoj grupi
  4. Razno

 

Na sjednicu su pozvani:

Članovi Izvršnog odbora: Miro Mutter, Josip Karakaš, Ivica Tabak, Mirela Poljak, Robert Gergurec, Ivanka Piskač, Predrag Krička

Članovi Nadzornog odbora: Ivica Baričević, Miroslav Mitrović, Snježana Mihaljević

 

U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu javiti se tajnici Društva.

 

U Osijeku, 11. siječnja 2023. godine

 

Tajnica                                                                                    Predsjednik
Lidija Ivandija                                                                         Miro Mutter