Poziv za 7. sjednicu IO – 20.02.2023.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  02-2023/ 17. 02. 2023.god.

P O Z I V

Za  7. sjednicu Izvršnog odbora Društva, koja će se održati 20.02.2023. (ponedjeljak), s početkom u 19.00 sati na adresi Trg Ante Starčevića 4, Osijek. Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i   r e d:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice IO
  2. Pripreme za redovnu Skupštinu društva
  3. Organizacija opće planinarske škole
  4. Razno

 

Na sjednicu su pozvani:

Članovi Izvršnog odbora: Miro Mutter, Josip Karakaš, Ivica Tabak, Mirela Poljak, Robert Gergurec, Ivanka Piskač, Predrag Krička

Članovi Nadzornog odbora: Ivica Baričević, Miroslav Mitrović, Snježana Mihaljević

 

U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu javiti se tajnici Društva.

 

U Osijeku, 17. veljače 2023. godine

 

Tajnica                                                                                   Predsjednik
Lidija Ivandija                                                                     Miro Mutter