Poziv za 9. sjednicu IO – 06.09.2016.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN –JANKOVAC“  OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4
Br: 9/2016.-06.09.2016.

 

P O Z I V
ZA 9. SJEDNICU IZVRŠNOG ODBORA

Deveta sjednica Izvršnog odbora Društva održati će se  06.09.2016.god.(utorak), s početkom u 18. sati u prostoriji Društva.

Za sjednicu predlažem slijedeći  DNEVNI RED:

  1. Dogovor oko organizacije  OSJEČKOG PJEŠAČKOG PUTA , 01.10.2016.god.
  2. Razno.

Sjednice Izvršnog odbora su javne.

Pismeni poziv uručen je članovima IO: Miro Mutter, Milijan Žulj, Stanko Kereta, Miroslav Bahmajer, Anica Filipović,  Sanja Boljevac i Predrag Stojanovć, koji su obavezni doći na sastanak.

Ostali pozvani:  Ljiljana Miljković, Vinka Mujarić, Mirko Ljubičić,  Miroslav Mitović, Ivan Rančak, Ivica Tabak, Dejan Erceg, Vladimir Đekić,  Josip Diklić,  Mirela Poljak Šefčić, Tatjana Glumac-Stanković, Nada Baračkov, Mirjana Marić, Marija Bokun,  Ivanka Piskač, Sandra Binder, Mirjana Maras, Helena Topić, Velimir Čolović.

Eventualnu spriječenost javiti tajnici Društva.

Tajnica: Angelina Miladić                                                         Predsjednik: Miro Mutter

U Osijeku, 02.09.2016.god.

PROGRAM AKCIJE  OPP, IZRADIT ĆE PREDSJEDNIK MUTTER  i prezentirati  na sastanku.