Poziv za 9. sjednicu IO – 27.01.2021.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  9-2021/ 22. 01. 2021.god.

P  O  Z  I  V

na DEVETU sjednicu Izvršnog odbora Društva koja će se održati u srijedu, 27. siječnja 2021. godine u prostorijama Društva, s početkom u 18.00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i  r e d:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Izvršnog odbora
  3. Usvajanje donesenih odluka putem virtualne grupe
  4. Donošenje poslovnika o radu Skupštine i drugih tijela Društva
  5. Donošenje odluke o sekcijama Društva
  6. Razmatranje važećeg članskog obrasca i članarina
  7. Razno

 

Na sjednicu su pozvani:

Članovi Izvršnog odbora: Jasminka Pavlov, Milijan Žulj, Sanja Adam Brus, Valentina Bušić, Tihomira Klobučar, Ivan Lončarić, Ivana Sović

Članovi Nadzornog odbora: Stanko Kereta, Mirko Ljubičić, Anto Jurić

Blagajnica: Vesna Kolar

Molim pozvane da se odazovu pozivu, a u slučaju spriječenosti da se jave tajnici.

 

U Osijeku, 22. siječnja 2021. godine

 

Tajnica: Vlasta Boček                                                                                    Predsjednica: Jasminka Pavlov