Zapisnik s 1. sjednice IO održane 08.05.2018.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 4
Br:  IO-1/2018.

Z A P I S N I K
sa 1. sjednice Izvršnog odbora HPD „BRŠLJAN- JANKOVAC“, Osijek

Sjednica je održana u Osijeku 8. svibnja 2018. s početkom u 18 sati.

PRISUTNI: M. Mutter, M. Žulj, M. Bahmajer, S. Kereta, A. Filipović

OSTALI PRISUTNI: M. Ljubičić – član nadzornog odbora

OPRAVDANO ODSUTNI: P. Stojanović, S. Boljevac

ZAPISNIČAR: A. Andrić

DNEVNI RED:

 1. Organiziranje Jubilarnog Jankovačkog planinarskog pura
 2. RAZNO

Ad1) Podržane su tri staze s vodičima:

 1. JJPP – vodiči Erceg i mladi vodiči
 2. JUNGOV PUT – vodiči Bahmajer i Žulj
 3. CESTA S. Drenovac – Dom – vodiči Mitrović i Poljak Šefčić

Okupljanje je u 9 sati na livadi kod skretanja za Krajinu u Humljanima.

Naručena su dva velika autobusa i jedan mali. Cijena prijevoza je 30 kn/osobi.

Izvršni odbor donosi odluku da se razlika naplaćene cijene i iznosa fakture podmiri iz sredstava Društva.

Predviđen je domjenak za doček gostiju i domaćih. Izvršni odbor donosi odluku da se u  svrhu  troškova organizacije JJPP-a  odobri iznos do 2.000 kn.

Ad2)

 1. Naknadno se donosi odluka: Za popravak markacija i čišćenje JJPP odobrava se trošak  prijevoza od 1.000 kn i trošak objeda do 300 kn.
 2. Predsjednik izvještava o sastanku Vodičke sekcije:
 • odlučeno je da će zamjenik Vodičke sekcije biti Robert Gergurec
 • odlučeno je da će zamjenik Izletničke sekcije biti Josip Karakaš
 1. Predsjednik predlaže Anu Andrić za zamjenicu blagajnice. UO prihvaća prijedlog.
 2. Predsjednik izvještava da je na vodičkom sastanku o organiziranju izleta predloženo sljedeće:

– u izletima u organizaciji našeg Društva vodič/organizator skupine do 25 ljudi ima pravo na besplatan izlet, a u skupinama većim od 25 ljudi to pravo ostvaruju vodič i organizator ili dvojica vodiča ako je jedan organizator.

– izleti u organizaciji iskusnih planinara i vodiča avanturista moraju imati vodiča s licencom

Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni.

 1. Izvršni odbor donosi odluke o izračunu cijene izleta i uporabi preplate:
 • O izračunu cijene prijevoza po osobi: Cijena prijevoza za osobu izračunava se iz cijene prijevoza i procijenjenog broja sudionika.
 • O povratu novca od izleta: Novac za prijevoz vraća se sudioniku izleta u potpunom iznosu samo u slučaju smrti člana uže obitelji i u drugim izuzetnim okolnostima. U slučaju da nema zamjene, Društvo će nadoknaditi trošak iz sredstava uplaćenih preplata s drugih izleta.
 • O povratu novca za prijevozu slučaju odaziva većeg od procijenjenog: Isplaćuje se povrat samo u cijelim deseticama kada je ostatak veći od 10,00 kn po osobi.

Primjer obračuna povrata: ako  ostaje 19,00 kn, ne vraća se ništa. Ako ostaje 21,00 kn,  11,00 kn se uplaćuje Društvu, a 10,00 kn se vraća svakom sudioniku.

 1. Izvršni odbor sastajat će se svakog trećeg četvrtka u mjesecu. Vrijeme sastanka odredit će predsjednik i i tajnica te obavijestiti članove IO.

 

Sastanak je završen u 20 sati.

Zapisničar: Ana Andrić