Zapisnik s 11. sjednice IO održane 25.03.2021.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  11-2021/ 25. 03. 2021.god.

ZAPISNIK
sa 11. redovne sjednice Izvršnog odbora

održane dana 25. ožujka 2021. godine u prostorijama Društva s početkom u 17.00 sati.

 

Sjednici su nazočili članovi Izvršnog odbora: Jasminka Pavlov, Milijan Žulj, Ivan Lončarić, Valentina Bušić, Tihomira Klobučar, Ivana Sović, Sanja Adam Brus; članovi Nadzornog odbora: Anto Jurić, Mirko Ljubičić i Stanko Kereta; blagajnica Društva, Vesna Kolar.

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Izvršnog odbora
  3. Usvajanje donesenih odluka putem virtualne grupe
  4. Organizacija skupštine
  5. Organizacija promocije monografije
  6. Razno

Ad 1.) Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Ad 2.) Zapisnik sa 10. sjednice održane 25. veljače 2021. godine se jednoglasno usvaja.

Ad 3.) Usvojene su slijedeće odluke koje su donesene putem virtualne Viber grupe:

  1. 1. Suglasnost za održavanje akcije čišćenja i markiranja planinarskih putova u nadležnosti Društva; prva akcija održat će se 28. ožujka 2021. na Papuku (br. 130 Put preko Sokoline, br. 101. Jankovac – Ivačka glava. (Lončarić, 16.03.2021.)

Ad 4.) Jednoglasno se usvojio prijedlog dnevnog reda na predstojećoj redovnoj godišnjoj skupštini HPD „Bršljan-Jankovac“, koja će se održati elektroničkim putem. Usvojena su tijela skupštine:

Radno predsjedništvo – Valentina Bušić, Tihomira Klobučar, Ivana Sović

Inventurna komisija – Dejan Erceg, Ivan Lončarić

Verifikacijska komisija – Ivica Tabak, Milijan Žulj

Zapisničar – Vlasta Boček

Ovjerovitelji zapisnika – Sanja Adam Brus, Anto Jurić

 

Ad 5.) Jednoglasno se usvojio prijedlog predsjednice Pavlov da se promocija monografije, sukladno s mjerama i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Stožera civilne zaštite u cilju zaštite zdravlja, održi iz dva dijela. Prvi, službeni dio, bit će zatvorenog tipa sa pozivnicama,  organiziran za medije i goste dok će drugi dio biti planinarski, za sve članove Društva, sa postavljenom izložbom slika i prikazanom prezentacijom na Jankovcu.

Ad 6.) Milijan Žulj je izvijestio sve nazočne o pristiglim ponudama za izradu dnevnika JJPP-a  te je jednoglasno usvojeno da će dnevnike izraditi Otmar Tosenberger iz Đakova, a etui za dnevnike proizvodni obrt Trgoplast iz Trogira.

Jednoglasno je usvojena odluka da će se isprintati zahvalnice za JJPP te će one biti pohranjene u sjedištu Društva.

Jednoglasno je usvojen projektni prijedlog za Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Osijeka.

Jednoglasno je usvojena odluka o prijavi projekta za održavanje OPP za Grad Osijek.

Ivan Lončarić je izvijestio nazočne o dovršenju konačne verzije Obavijesti o mogućnosti korištenja prostorija u planinarskom domu Jankovac.

Potvrđena je odluka da za službena putovanja Društva, troškovi puta ostaju 1,00 kuna po kilometru sa uključenim pravom na objed.

 

Sastanak je završio u 18.30 sati.

 

U Osijeku, 25. ožujka 2021. godine

 

Izradila: Vlasta Boček                                                                                                                   Predsjednica: Jasminka Pavlov