Zapisnik s 12. sjednice IO održane 07.04.2021.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  12-2021/ 07. 04. 2021.god.

ZAPISNIK
sa 12. redovne sjednice Izvršnog odbora

 

održane dana 7. travnja 2021. godine u prostorijama Društva s početkom u 18.00 sati.

 

Sjednici su nazočili članovi Izvršnog odbora: Jasminka Pavlov, Milijan Žulj, Ivan Lončarić, Valentina Bušić, Tihomira Klobučar, Ivana Sović, Sanja Adam Brus; članovi Nadzornog odbora: Anto Jurić, Mirko Ljubičić i Stanko Kereta; blagajnica Društva, Vesna Kolar.

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Izvršnog odbora
  3. Usvajanje donesenih odluka putem virtualne grupe
  4. Najam prostora
  5. Razno

Ad 1.) Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Ad 2.) Zapisnik sa 11. sjednice održane 25. ožujka 2021. godine se jednoglasno usvaja.

Ad 3.) Usvojene su slijedeće odluke koje su donesene putem virtualne Viber grupe:

Jednoglasno je usvojena odluka objavljivanja Obavijesti o mogućnostima korištenja prostorija u planinarskom domu Jankovac, sa suglasnošću Miroslava Bahmajera kao osobe koordinatora. (29.03.2021.)

Ad 4.) Jednoglasno se usvojio prijedlog da se na otvoreni natječaj Gradskog poglavarstva za najam prostora na 10 godina pošalje ponuda od 310 kn za najam prostora na adresi Bartola Kašića (16 m2) koji bi služio za arhivu i manje sastanke.

Ad 5.) Još jednom je potvrđena provedba virtualne Godišnje skupštine 10. travnja, potvrđeni su obrasci i dogovoreni detalji.

Ad 6.) Zbog pandemije odobrena je promjena lokacije izleta Josipa Karakaša i otkazivanje izleta Maje Lovrić.

Ad 7.) Valentina Bušić je izvijestila o zahtjevu Čarobnog tima za dodatnim plaćanjem Monografije u iznosu 8.870 kn. Dogovoreno je da će ona i Jasminka otići k njima na razgovor o opravdanosti navedenog zahtjeva.

 

Sastanak je završio u 19.00 sati.

 

U Osijeku, 07. travnja 2021. godine

 

Izradio: Ivan Lončarić                                                                                              Predsjednica: Jasminka Pavlov