Zapisnik s 13. sjednice IO održane 10.01.2017.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 4
Br:  IO-13/2017.

 

Z A P I S N I K

SA 13. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA

Društva održane 10.01.2017.god. u prostoriji Društva s početkom u 18:00 sati.

Prisutni članovi IO: Miro Mutter, Milijan Žulj, Anica Filipović, Miroslav Bahmajer, Sanja Boljevac, Predrag Stojanović i Stanko Kereta.

Ostali prisutni: Nada Baračkov, Mirjana Marić, Marija Bokun, Angelina Miladić, Ljiljana Miljković, Mirko Ljubičić, Miroslav Mitrović, Ivica Tabak, Dejan Erceg, Mirela Poljak-Šefčić

Prije početka sjednice Predsjednik je zamolio da minutom šutnje odamo počast prerano preminuloj voditeljici  Parka prirode „Papuk“

Sjednicu otvara i vodi predsjednik  Društva Miro Mutter, konstatira kvorum i predlaže slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Potvrda odluka 12. Sjednice IO: ODLUKA o održavanju Godišnje skupštine 15.12.2016.god. i ODLUKA o donošenju Prijedloga financijskog plana za 2017.god
 2. Donošenje Plana rada Društva – Plan izleta za 2017.god.
 3. Određivanje visine članarine po kategorijama. (dopuna DR)
 4. Donošenje odluke o imenovanju Inventurne komisije.
 5. Donošenje odluke o održavanju Godišnje skupštine, 10.02.2017.god., u prostoriji Gradske  četvrti Gornji grad, Osijek, Trg Lava Mirskog 1., (iza HNK), s početkom u 18:00 sati.
 6. Utvrđivanje Dnevnog reda Skupštine  i gostiju na Skupštini.
 7. Prijedlog za Radno predsjedništvo, ovjerovitelja zapisnika i zapisničara:
 • Milijan Žulj, predsjednik
 • Sanja Boljevac, član
 • Mirjana Marić

Ovjerovitelj zapisnika: Miroslav Bahmajer

Zapisničar: Angelina Miladić

8. Pitanja  i prijedlozi.

Daje na usvajanje predloženi Dnevni red.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Točka 1.

Predsjednik daje obrazloženje održavanja telekonferencije 09.12.2016.god. i predlaže potvrdu donesenih odluka :

 1. Odluka o održavanju Godišnje skupštine, 15.12.2016.god.
 2. Odluku u usvajanju Prijedloga financijskog plana za 2017.god.

Jednoglasno je potvrđeno donošenje navednih odluka.

Točka 2.

Predsjednik upoznaje sa Planom izleta za 2017.god. U plan su uvršteni svi izleti koji su predloženi od strane vodiča.

Za siječanj, 15.01.2017. dodati izlet u Zakorenje.

Organizatore izleta će se odrediti naknadno.

Bahmajer predlaže da se malo konkretnije opiše izlet, tako da svatko tko čita Plan izleta točno zna kuda se ide i da se lakše opredijeli za izlet koji ga zanima, također predlaže da se izleti  pišu punim nazivom a ne skraćenicama koje mogu biti u zagradi.

Žulj, predlaže da se materijali za sjednice dostave sa pozivom kako bi svi došli spremni za diskusiju i iznijeli eventualne primjedbe.

U Planu nisu izleti sa djecom, to će se raditi u hodu, kao i izlet gljivara.

Predsjednik također naglašava da će se uvesti praksa sastanka svih vodiča jedan puta mjesečno kako bi zajednički odrađivali izlete i pomogli jedni drugima u organizaciji.

Također predlaže donošenje Odluke o odobrenju vođenja pojedinih izleta planinarima koji imaju planinarskog iskustva, a nemaju završen tečaj za vodiče, a to su Miroslav Bahmajer, Mirko Ljubičić, Milijan Žulj, Stanko Kereta,  Marija Bokun, Željka Pavlić, Anica Filipović.

Odluka je donijeta jednoglasno.

Anica Filipović predlaže da se u Plan uvrste neki izleti Slavonskih planinara.

Predsjednik smatra da nije potrebno, budući  ćemo se odazivati na svaki poziv Slavonskih planinara.

Nakon diskusije predsjednik daje na glasovanje usvajanje Plana izleta za 2017.god.

Odluka  o usvajanju Plana donijeta jednoglasno.

Plan izleta za 2017. godinu.

Plan treba doraditi prema primjedbama.

Točka 3.

Nakon diskusije, jednoglasno je donijeta Odluka o visini članarine po kategorijama kako slijedi:

 1. Kategorija, djeca i mladež do 18  godina: 20,00 kn
 2. Kategorija, umirovljenici, mladi iznad 18 godina i nezaposleni: 35,00 kn
 3. Kategorija , ostali: 70,00kn.

Točka 4.

Inventurna komisija obavezna je  na Godišnjoj skupštini 10.02.2017.god.ponuditi na usvajanje Popis imovine Društva sa 31.12.2016.god.

U Inventurnu komisiju imenuju se:

 1. Dejan Erceg, predsjednik
 2. Tatjana Ivić, član
 3. Mirjana Maras, član

Odluka  o imenovanju Inventurne komisije donijeta je jednoglasno.

Točka 5.

Predsjednik predlaže donošenje Odluke o održavanju Godišnje skupštine, 10.02.2017.god. koja će se održati u prostoriji Gradske četvrti Gornji grad Osijek, Trg Lava Mirskog 1 (iza HNK), s početkom u 18:00 sati.

Odluka je donijeta jednoglasno.

Prijedlog je da se donese Odluka o isplati 1.500,00 kn iz blagajne Društva za troškove domjenka nakon radnog dijela Skupštine.

Marija Bokun, zadužena je za organizaciju domjenka.

Odluka je donijeta jednoglasno.

Točka 6.

Tajnica Društva pročitala je prijedlog Dnevnog reda za Skupštinu.

 1. Otvaranje Skupštine i pozdravne riječi predsjednika Društva.
 2. Izbor radnih tijela: predsjedništvo (3 člana), zapisničar (1) i ovjerovitelj zapisnika (1).
 3. Izvješće o radu Društva u 2016.god., rasprava i usvajanje Izvješća poslije svakog izlaganja; Izviješće o radu Društva i Izviješće Sekcije za vodiče, predsjednik Društva i voditelj sekcije Miro Mutter, Izviješće izletničke sekcije, voditelj Miroslav Mitrović, Izviješće visokogorke sekcije, voditelj Dejan Erceg, Izviješće planinarske sekcije, voditelj Vladimir Đekić, Izviješće gospodarske sekcije, voditelj Ivanka Piskač, Izviješće promidžbene sekcije, voditeljice Sandra Binder i Mirjana Maras , Izvješće markacističke sekcije , voditelj Stanko Kereta,  Izviješće   sekcije za djecu i mladež,  voditeljice Tatjana Glumac-Stanković i Mirela Poljak-Šefčić.
 4. Blagajničko–financijsko izvješće, blagajnica Nada Baračkov.
 5. Izviješće Nadzornog odbora Ljiljana Miljković.
 6. Izviješće Suda časti, Velimir Čolović.
 7. Izviješće Inventurne komisije, Dejan Erceg.
 8. Pozdravne riječi gostiju.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Tajnica je podsjetila da svi voditelji Sekcija trebaju napisat izviješće o svom radu u 2016.god., kao i predsjednici Komisija. Sva Izviješća bi trebalo  u jednom primjerku dostaviti tajnici.

Dogovoreno je da na Skupštinu budu pozvan predstavnici svih slavonskih društava,  zatim predstavnici društava BiH i Srbije, s kojima smo mi u kontaktu.

Točka 7.

Predsjednik prezentira prijedlog za članove Radnog predsjedništva:

 1. Milijan Žulj, predsjednik
 2. Sanja Boljevac, član
 3. Mirjana Marić, član

Ovjerovitelj zapisnika: Miroslav Bahmajer

Zapisničar: Angelina Miladić

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Točka 8.

Predsjednik je izvijestio da su u tijeku prijave za Opću planinarsku školu, pa ako budemo imali najmanje 20 prijavljenih kandidata, organizirati ćemo je.

Marija Bokun, (naša kroničarka), prezentirala nam je analizu aktivnosti u 2016.god.

91 aktivnost – 3422 planinara

8 aktivnosti/mjesec

Učestvovalo – 22 organizatora

Najviše aktivnosti:    Travanj – 14

                                  Rujan -12

Najviše planinara:     JJPP – 150                   OPP – 207

Najmanje aktivnosti:             kolovoz – 3                 prosinac – 4

69 izleta –  2434 planinara                35 planinara/izletu

11 godišnjih skupština (9 – 32 planinara + 2 naše – 199 planinara)

11 aktivnosti u Društvu – 757 planinara

Sjednica završena u 19:20 sati.

Zapisničar: Angelina Miladić                                    Predsjednik : Miro Mutter