Zapisnik s 13. sjednice IO održane 22.04.2021.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  13-2021/ 22. 04. 2021.god.

 

ZAPISNIK
sa 13. redovne sjednice Izvršnog odbora

 

održane dana 22. travnja 2021. godine u prostorijama Društva s početkom u 17.30 sati.

 

Sjednici su nazočili članovi Izvršnog odbora: Jasminka Pavlov, Milijan Žulj, Ivan Lončarić, Valentina Bušić, Tihomira Klobučar, Ivana Sović, Sanja Adam Brus; članovi Nadzornog odbora: Anto Jurić, Mirko Ljubičić i Stanko Kereta; blagajnica Društva, Vesna Kolar; vodiči: Maja Lovrić, Stevo Malinović, Ivica Tabak; članovi Društva: Ana Andrić, Marija Bokun.

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Izvršnog odbora
  3. Usvajanje donesenih odluka putem virtualne grupe
  4. Organizacija JJPP-a
  5. Razno

Ad 1.) Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Ad 2.) Zapisnik sa 12. sjednice održanog 7. travnja 2021. godine se jednoglasno usvaja.

Ad 3.) Usvojene su slijedeće odluke koje su donesene putem virtualne Viber grupe:

Jednoglasno je donesena odluka za odgodu izleta na Učku i Ćićariju zbog loše epidemiološke situacije u Istarskoj županiji. (12.04.2021. Lončarić)

Ad 4.) Jednoglasno su usvojeni svi detalji organizacije ovogodišnjeg Jubilarnog jankovačkog planinarskog puta planiranog 9. svibnja 2021. godine.

Ad 5.) Valentina Bušić i Tihomira Klobučar bit će zadužene za organizaciju promocije monografije Društva. Nakon dogovorenog prostora i vremena, poslat će pozivnice članovima Društva i gostima.

 

Sastanak je završio u 18.15 sati.

 

U Osijeku, 22. travnja 2021. godine

 

Izradila: Vlasta Boček                                                                                                                   Predsjednica: Jasminka Pavlov