Zapisnik s 16. sjednice IO održane 25.08.2021.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  16-2021/ 25. 08. 2021.god.

ZAPISNIK
sa 16. redovne sjednice Izvršnog odbora

 

održane dana 25. kolovoza 2021. godine u prostorijama Društva u Osijeku, Trg Ante Starčevića 4, s početkom u 18.00 sati.

Sjednici su nazočili članovi Izvršnog odbora: Jasminka Pavlov, Milijan Žulj, Ivan Lončarić, Valentina Bušić, Tihomira Klobučar, odsutni Ivana Sović, Stevo Malinović;  članovi Nadzornog odbora: Stanko Kereta, Mirko Ljubičić, odsutan Anto Jurić; odsutna blagajnica Društva: Vesna Kolar.

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Izvršnog odbora
 3. Usvajanje donesenih odluka putem virtualne grupe
 4. Ostavka predsjednice Društva
 5. Rasprava o Poslovniku o radu Izvršnog odbora Društva
 6. Rasprava o Poslovniku o radu Skupštine
 7. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju novih projekata
 8. Razmatranje i donošenje odluke o sekcijama Društva
 9. Razno

 

Ad 1.) Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Ad 2.) Zapisnik sa 15. sjednice održane 22. srpnja 2021. godine se jednoglasno usvaja.

Ad 3.) Usvojene su slijedeće odluke koje su donesene putem virtualne Viber grupe:

 1. Suglasnost za odobrenje Plana provedbe Opće planinarske škole (poziv za prijavu, zahtjev za termine u BIOS-u, te po završetku prijava zahtjeva za smještaj u Gorskom kotaru ili Kalniku te na Jankovcu za završni ispit. (27.07.2021.)
 2. Suglasnost za organiziranje jednodnevnog izleta na Brezovo Polje, 8. kolovoza 2021., Lončarić. (28.07.2021.)
 3. Suglasnost za organiziranje dvodnevnog izleta u NP Sjeverni Velebit, 18.-19. rujna 2021., Lončarić. (21.08.2021.)

Ad 4.) Prisutni članovi su prihvatili neopozivu ostavku predsjednice HPD „Bršljan-Jankovac“, Jasminke Pavlov sa danom 20. kolovoza 2021. godine. Sa tom odlukom, operativni dio djelovanja Društva preuzima dopredsjednik, Milijan Žulj do održavanja izvanredne izborne Skupštine.

Ad 5.) Suglasnost prisutnih da se ovaj saziv Izvršnog odbora, zbog pokretanja postupka izbora novog rukovodstva Društva, neće donositi Poslovnik o radu Izvršnog odbora i Poslovnik o radu Skupštine te da se neće mijenjati Statut u dijelu o sekcijama Društva

Ad 6.) Suglasnost prisutnih da će se Društvo javiti na Javni poziv za neposredno su/financiranje izrade projektne dokumentacije za obnovu postojeće posjetiteljske i planinarske infrastrukture u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže(JP ZO 10/2021.); voditelj projekta je Stanko Kereta, podrška u radu bit će Tihomira Klobučar i Milijan Žulj.

Ad 8.) Milijan Žulj je istaknuo da se unatoč trenutnoj situaciji u Društvu, sve planirane aktivnosti nastavljaju te da se treba osigurati kontinuitet rada Društva. Svi prisutni su dali suglasnost o održavanju izvanredne izborne Skupštine 30. listopada 2021. godine na kojoj će se birati novo vodstvo Društva, te je dogovoren rok za prijavu kandidata, sa datumom 15. listopada 2021. godine. Odlučeno je da će Stanko Kereta prikupljati dokumentaciju kandidata za novo rukovodstvo Društva, u skladu s javnim pozivom za kandidiranje.

Nova voditeljica projekta za Osječki pješački put, umjesto Jasminke Pavlov bit će Tihomira Klobučar. Ivan Lončarić je istaknuo da se treba početi pripremati organizacija ovogodišnjeg OPP-a, koji je planiran za 3. 10. 2021., (nedjelja). Naveo je kako se trebaju markirati staze OPP-a, napraviti plakati i posteri, pozivnice za medije, plan i program okupljanja. Sredinom rujna bit će održan sastanak sa glavnom temom završne organizacije OPP-a.

Na prijedlog Valentine Bušić, Izvršni odbor je odobrio financiranje pola karte za prijevoz Legosima za izlet Klanjec „Lijepom našom do stare vodenice“, na bazi 20 Legosa, 1800,00 kuna. Također je donesena odluka da će Društvo nabaviti 50 primjeraka dječjih planinarskih dnevnika po cijeni 30kn/kom. Na kraju se podsjetilo na važnost roka čuvanja projektne dokumentacije Društva (dokumentacija na temelju kojih su nam odobrena financijska sredstva na otvorenim natječajima za financiranje Udruga od strane Zajednice športskih udruga grada Osijeka i za dodijeljena bespovratna sredstva Grada Osijeka (OPP 1 i OPP2)).

Sastanak je završio u 19.30 sati.

 

U Osijeku, 25. kolovoza 2021. godine

 

Izradila: Vlasta Boček                                                                                  Dopredsjednik: Milijan Žulj