Zapisnik s 19. sjednice IO održane 13.10.2021.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  19-2021/ 13. 10. 2021.god.

ZAPISNIK
sa 19. redovne sjednice Izvršnog odbora

održane dana 13. listopada 2021. godine u prostorijama Društva u Osijeku, Trg Ante Starčevića 4, s početkom u 18.00 sati.

Sjednici su nazočili članovi Izvršnog odbora: Milijan Žulj, Valentina Bušić, Tihomira Klobučar, Stevo Malinović,;  članovi Nadzornog odbora: Stanko Kereta, Mirko Ljubičić, Anto Jurić; predsjednik Vodičke sekcije: Ivica Tabak; blagajnica Društva: Vesna Kolar.

 

Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Izvršnog odbora
  3. Usvajanje donesenih odluka putem virtualne grupe
  4. Ostavka Ivana Lončarića na funkcije u Društvu
  5. Blagajnički izvještaj i izvještaj o troškovima OPP-a
  6. Razno

 

Ad 1.) Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Ad 2.) Zapisnik sa 18. sjednice održane 28. rujna 2021. godine jednoglasno se usvaja.

Ad 3.) Nije bilo odluka za usvajanje koje su donesene putem virtualne Viber grupe.

Ad 4.) Članovi Izvršnog odbora primili su na znanje ostavku Ivana Lončarića na mjesto člana Izvršnog odbora kao i na mjesto voditelja Markacističke sekcije. Razlog tomu ističe se otkazivanje redovnog izleta po Godišnjem planu izleta, Brač, Hvar, Šolta i organizacija tog istog izleta privatno, bez ikakvog zahtjeva ili suglasnosti Izvršnog odbora od strane vodiča Mirele Poljak. Zaključak rasprave ove tematike je da će Vodička sekcija tražiti očitovanje spornog slučaja od gospođe Poljak.

Ad 5.) Blagajnica Vesna Kolar je podnijela Blagajnički izvještaj i izvještaj o troškovima OPP-a, te koji biva jednoglasno usvojen.

Do 1. 10. 2021. godine – broj članova Društva (556)

Zaposleni – 307                                 21.490,00kn
Umirovljenici – 164                         5.740,00 kn
Djeca – 85                                           1.700,00 kn
Ukupno:                                              28.960,00 kn

Putni nalozi                                        4.085,00 kn
Dnevnici OPP                                    19 x 50,00 = 950,00kn
Monografija                                      51

Potpora                                               1.465,00 kn

Trošak OPP                                        2.004,00kn

Ad 6.) Sastanku je prisustvovala predsjednica Suda časti, Brankica Žarković. Sukladno odluci Izvršnog odbora na 15. redovnoj sjednici od 27. srpnja 2021. godine, u vezi primjedbe na članicu Ines Pačar, zbog nekorektnog ponašanja na JJPP-u, gospođa Žarković je obavijestila nazočne kako je Sud časti pismeno zatražio očitovanje gospođe Pačar te će se nakon toga Sud časti očitovati i donijeti odluku.

Valentina Bušić je obavijestila nazočne da bi nadolazeći izlet sa Legosima, Klanjec: „Lijepom našom do stare vodenice“ za 24. 10. 2021. godine, mogao biti otkazan zbog malog broja prijava. Odlučeno je da će se sutra nakon sastanka u Društvu vidjeti konačno stanje prijavljenih i ako ne bude novih prijava, izlet će biti otkazan.

Tihomiru Klobučar je zanimalo u kojoj fazi je izrada projekta vezanog za neposredno su/financiranje izrade projektne dokumentacije za obnovu postojeće posjetiteljske i planinarske infrastrukture u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže. Stanko Kereta je odgovorio da se nastavljaju razgovori sa nadležnim institucijama i osobama koji su važni za realizaciju ovog projekta.

Milijan Žulj je potaknuo razgovor oko sadašnjih markica Društva. Nakon rasprave donesena je odluka kako će se u 2022. godini one usuglasiti sa postojećim markicama HPS-a.

 

Sastanak je završio u 19.35 sati.

U Osijeku, 13. listopada 2021. godine

 

Izradila: Vlasta Boček                                                                                               Dopredsjednik: Milijan Žulj