Zapisnik s 2. sjednice IO 24.09.2015.

Jankovac_Logo

ZAPISNIK

S  2.  Redovne sjednice IZVRŠNOG ODBORA Dtuštva održane 24.09.2015.god., u prostoriji društva, s početkom u 18:00 sati.

Sjednici su prisutni članovi IO: Miro Mutter, Milijan Žulj, Anica Filipović, Miroslav Bahmajer, Predrag Stojanović, Stanko Kereta, a odsutna je Sanja Boljevac, zbog bolesti.

Ostali prisutni: Ljiljana Miljković, Vinka Mujarić, Velimir Čolović, Miroslav Mitrović. Ivica Tabak, Dejan Erceg, Vladimir Đekić, Nada Baračkov, Mirjana Marić, Ivanka Piskač, Sandra Binder i Angelina Miladić.

Zapisnik vodi tajnica, Angelina Miladić

Predsjednik Miro Mutter otvara sjednicu, konstatira da imamo kvorum i da se može početi sa radom.
Predlaže slijedeći

Dnevni red:

  1. Usvajanje Dnevno reda.
  2. Osnivanje planinarskih sekcija
  3. Pitanja i prijedlozi, (škola za markaciste i opća planinarska škola)

Predsjednik daje na usvajanje dnevni red.

  1. Točka

DR jednoglasno je usvojen.

  1. Točka

Predsjednik Mutter daje uvodnu riječ po ovoj točki DR. Zamolio je voditelje Sekcija da da se predstave, prezentiraju svoje planove rada, te o prijedlozima svojhih zamjenika i mogućim članovima Sekcije.

Prvo se predstavio voditelj  Izletničke sekcije, Miroslav Mitrović. Ističe da još radi na formiranju sekcije i da će za nekih mjesec dana imati konkretne prijedloge, zamjenka i članove sekcije. Nakon izleta u Feričance 27.09.2015.god., slijedi izlet povodom Svjetskog dana pješačenja , od visećeg, pješačkog mosta do ušća Karašice u Dravu, u suradnji sa Gradom Osijek,  odjel za šport.. U planu su tematski izleti, uglavnon jednodnevni, npr.  dani gljiva, kestenijada i izleti u sklopu SPS-a.

Predstavio se  voditelj Planinarske sekcije, Vladimir  Đekić, i stiče da je cilj ove sekcije okupiti članove Društva koji su zainteresirani sudjelovati u radu sekcije, a plan rada sekcije se temelji na planiranju, organizavciji i odlasku na planinarske izlete, ture, pohode, susrete, sletove, logorovanja i sl. Nastavili bi sa organizacijom započetih ciklusa planinarskih izleta  kao; Hrvatski povjjesni krajevi, obilaskom SPP-a i VPP-a, te tradicionalnim izletima, npr. Tragom prvog izleta. Također planiramo izlete po vrhovima gora i planina diljem Hrvatske kao i u inozemstvu. U svom radu planiramo  planinarski dom Jankovac približiti članovima Društva. Očekujem da ova sekcija u svom radu u potpunosti ima potporu Društva. Za zamjenika voditelja sekcije predlažem Predraga Stojanovića.

Predsjedik, Mutter se zahvalio na ovako iscrpnom predstavljanju sekcije.

Slijedeći se predstavio voditelj  Vodičke sekcije, Ivica Tabak, koji odmah na početku predlaže donošenje Odluke o kategorizaciji izleta (težina staze i vrijeme potrebno za ishodati je).  Dodaje da je zadatak sekcije sigurno vođenje planinra u planine, a to zahtjeva šklovanje i licenciranje vodiča, promociju tehnike vođenja i vodičkoj tradiciji.  Naglašava da je prioritetno u Planu  sekcije  izrada Pavilnika o organiziranju i  vođenju izleta , kao i školovanje kadrova za vođenje izleta.  Također predlaže da se odredi rok za prijavu planiranih izleta kako bi se mogao izraditi Plan izleta za 2016.god. i dati na usvajanje IO. Prijedlog je da taj rok bude mjesec dana, do 24.10.2015.god.,da prijedlog sadrži kompletan plan izleta sa cijenama izleta, prijevoz, noćenje, prehrana i sl. Napominje da je to samo plan koji podliježe promjenama i da se svi prijedlozi neće moići prihvatiti. Za zamjenika voditelja sekcije predlaže Miru Muttera.

Odlučeno je da se na web stranici oglasi da se prijedlozi za plan izleta dostavljaju do 24.10.2015.god. Ivici Tabaku.

Slijedeći se predstavio voditelj Visokogorske sekcije, Dejan Erceg, ističe da će  ova sekcija baviti organizacijom visokogorskih uspona. Ističe kako imamo mali broj planinara u Društvu koji bi hodali ove ture, tako mu je teško i imenovati zamjenika voditelja sekcije pa predlaže da se malo sačeka s tim. Razmišlja o HGSS-ovcu Dikliću, budući će se morati poveuzati sa HGSS-om, jer od nas nitko nema ispit za vođenje visokogorskih  uspona. Treba  razmisliti i o školovanju vodiča više kategorije. Predlaže da se i dalje uključujemo, odnosno, održavamo SPP, budući je to najbolji trening za visokogorske uspone, pa i druge uspone.

Na Bahmajerovo pitanje što je sa stijenom za penjanje, možemo li je koristiti i koliko to košta, Erceg je odgovorioda je možemo koristiti, ali da ne zna uvjete, raspitati će se.

Slijedi predstavljanje voditeljica Promidžbene sekcije, Mirjane Maras i Sandre Binder, sjednici je prisutna samo Sandra Binder, Mirjana je opravdano odsutna. Sandra je iznijela da je prioritet javno predstaviti Društvo i sa novom upravom i sa planom  rada Društva. U tijeku je kontakt za suradnju sa „Glasom Slavinije“. Zatim  najava izleta, o svemu više kada bude i Mirjana prisutna, jer plan rada sekcije je u izradi.

Zatim se predstavila voditeljica Gospodarske sekcije, Ivanka Piskač,  naglašava da je cilj ove sekcije pribaviti sredstva za poboljšanje uvjeta rada svih sekcija,ali da je to danas vrlo teško, međutim, kaže, truditi će se maksimalno i već ima neka viđenja. Za zamjenicu predlaže Jasnu Ladišić. Očekuje pomoć svakog člana društva, svi prijedlozi su dobro došli. Konkretan program je u izradi.

Već postojeću sekciju Markacističku, predstavja voditelj sekcije, Stanko Kereta, koji izvješćuje da su u tijeku prijave za tečaj markacista, da je odazivom zadovoljan, da će sa prijedlogom zamjenika malo još pričekati.

Predlaže do kraja godine školovanje markacista, ujedno i čišćenje i markiranje Jubilarnog Jankovačkohg puta (JJP) i tražiti da to bude naš put, također tražiti od HPS da se u planinarske putove upiše i Jungov put. Budući da se JJP nalazi .na području PP „Papuk“, predlaže da se uputi službeni dopis i dogovore uvjeti osposobljavanja puta. Treba napraviti troškovnik i o tome se dogovoriti sa SPS.

Ima 9 kandidata  za markacistički tečaj 06. I 07.11.2015.god. na Jankovcu, 80,00 kn za tečaj, 72 kn noćenje, prehrana  i put, dnevnica za vozače.

Ptredsjednik Mutter s zahvalio na ovako  iscrpnom izlaganju voditelja sekcija i zahjvaljuje im što su se ozbiljno prihvatili posla. Moli ih za uzajamnu suradnju i pomoć u radu.

  1. Točka

Predsjednik, Mutter, izvijestio je da je kotizacija za Opću planinarsku školu 50,00 kn + cijena izleta  sa polaganjem ispita ( o čemu ćemo kasnije).  Prijave i uplate 50,00 kn kod tajnice.

Također je dogovoreno da se uputi pismeni zahtjev Hrvatskim šumama, za razgovor o zakupu doma na Jankovcu, pregledati Ugovor o zakupu,   (zaduženje Anica Filipović i Stanko Kereta)

 Budući se nitko više ne javlja za riječ, predsjednik zatvara satanak.

Završeno u 19.00 h.

Zapisničar: Angelina Miladić                                                                                            Predsjednik: Miro Mutter