Zapisnik s 2. sjednice IO održane 27.04.2017.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 4
Br:  IO-2/3,2017.

Z A P I S N I K

 

Sa 2. redovne sjednice Izvršnog odbora Društva održane 27.04.2017.god. u prostoriji Društva s početkom u 17:30 sati.

Prisutni: čl. IO: Miro Mutter, Milijan Žulj, Miroslav Bahmajer, Sanja Boljevac, Predrag Stojanović, odsutni:   Anica Filipović i Stanko Kereta

Ostali prisutni: Miroslav Mitrović, Ivica Tabak, Vladimir Đekić, Dejan Erceg, Josip Karakaš, Mirko Ljubičić,  Marija Bokun, Nada Baračkov, Mirjana Marić, Mirjana Maras, Sandra Binder, Josip Diklić, Željka Pavlić, Zlatko Kovačević

Sjednicu otvara predsjednik Mutter, konstatira kvorum i predlaže slijedeći

DNEVNI RED:

  1. Dogovor oko organizacije JUBILARNOG JANKOVAČKOG PLANINARSKOG PUTA (13.05.2017.god.).
  2. Izviješće sa Skupštine HPS, 22.04.2017.god.
  3. Razno

Odlučeno je da se 2. točka  DR ostavi za slijedeći IO i ako je odsutna Anica Filipović podnijela pismeno izviješće sa Skupštine HPS.

DR je jednoglasno usvojen sa 1. i 3. točkom.

 

Točka 1.

Predsjednik daje riječ Željki Pavlić, koja umjesto odsutnog Kerete organizira markiranje JJPP. Uključeni su markacisti i još nekoliko planinara. Ide se kombijem i Društvo pokriva troškove prijevoza.

Željka ističe da je u kontaktu sa Keretom (na bolovanju) i da će sutra imati boju i kistove, potrebno za markiranje. Markiranje je predviđeno za 29.04.2017.god. (subota).

Željka će još najaviti naš dolazak u Humljane  i s njima dogovoriti pojedinosti.

Da bi pripremili zakusku za planinare jedan kombi sa zaduženima za zakusku ići će jedan sat prije busa. (Marija Bokun, Sanja Boljevac, Angelina Miladić, Mirjana Marić, Mirjana Maras, Sandra Binder, Miro Mutter i Milijan Žulj).

Budući su predviđene 3 staze, određeni su vodiči po stazama:

JUBILARNI JANKOVAČKI PLANINARSKI PUT: (staza traje 6 sati): Humljani-Krajna-Rust-V.Radetina- V.Razboj-Jankovac : vodiči: Vladimir Đekić, Miro Mutter, Mirko Ljubičić i Josip Karakaš.

JUNGOV PUT: (traje tri sata) : Slatinski Drenovac-Klak-Jankovac : vodiči: Miroslav Bahmajer i Milijan Žulj.

Treća staza CESTOM : (traje sat i pol):  Slatinski Drenovac-Jankovac: vodič: Miroslav Mitrović.

Predsjednik ističe da su neki naši vodiči taj dan na drugim destinacijama i ne mogu biti prisutni, s toga će uputiti zamolbu Mlinariću da nam osigura licencirane vodiče.

ODLUČENO je da Dnevnik i bedž mogu dobiti samo hodači prve staze JJPP i to ako budu imali žigove sa tri Kontrolne točke, a to su:

  • KT-1 HUMLJANI
  • KT-2 RUST
  • KT-3 JANKOVAC

Način nošenja žiga će biti dogovoren.

Marija Bokun će nabaviti potrebno za zakusku.

Jednoglasno je donijeta ODLUKA da Društvo izdvoji 2.000,00 kn, za troškove održavanja JJPP.

U troškove  ubrojiti : zakusku, trošak prijevoza kombijem, ručak za članove HGSS i vodiče iz stanice vodiča.

Za markaciste dva putna naloga po 200,00 kn.

Dogovoreno je da se sastavi program za izlet JJPP sa osnovnim podacima:

JUBILARNI JANKOVAČKI PLANINARSKI PUT

13.05.2017.god.

Polazak autobusa u 7:00 sati iza Bille (Sjenjak), a oni koji idu kombijem u 6:00 sati na istom mjestu.

Cijena prijevoza autobusom je 40,00kn, a prijave i uplatu izvršiti kod Marije Bokun.

Oprema planinarska, prilagođena vremenskim uvjetima.

Hrana iz ranca ili u domu Jankovac.

Povratak po dogovoru.

PROGRAM IZLETA, NALAZI SE NA WEB STRANICI DRUŠTVA, www.jankovac.hr

 

Završeno u 18:45 sati.

Zapisničar: Angelina Miladić                                                                  Predsjednik: Miro Mutter