Zapisnik s 20. sjednice IO održane 01.12.2021.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  20-2021/ 01. 12. 2021.god.

ZAPISNIK
sa 20. redovne sjednice Izvršnog odbora

održane dana 1. prosinca 2021. godine u prostorijama Društva u Osijeku, Bartula Kašića 8, s početkom u 18.00 sati.

Sjednici su nazočili članovi Izvršnog odbora: Milijan Žulj, Valentina Bušić, Tihomira Klobučar, Stevo Malinović,;  članovi Nadzornog odbora: Stanko Kereta, Anto Jurić; predsjednik Vodičke sekcije: Ivica Tabak; blagajnica Društva: Vesna Kolar.

 

Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:

 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Izvršnog odbora
 3. Usvajanje donesenih odluka putem virtualne grupe
 4. Dogovor o datumu održavanja izborne skupštine
 5. Usvajanje plana izleta i plana rada za 2022. godinu
 6. Razno

 

Ad 1.) Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Ad 2.) Zapisnik sa 19. sjednice održane 13. listopada 2021. godine jednoglasno se usvaja.

Ad 3.) Usvojene su slijedeće odluke koje su donesene putem virtualne Viber grupe:

 1. Suglasnost za organiziranjem JJPP-a dana 8. svibnja 2022. godine te OPP dana 2. listopada 2022. godine. (18.10.2021.)
 2. Suglasnost organiziranja izleta u Šaševo pod vodstvom M. Muttera. (21.10.2021.)
 3. Suglasnost organiziranja izleta u Dubrovnik pod vodstvom M. Poljak za 17.11.2021. te organiziranja izleta pod vodstvom M. Muttera – Bošnjački virovi dana 27.11.2021. godine. (3.11.2021.)
 4. Suglasnost za podržavanje akcije „Zasadi stablo, ne budi panj“ (sadnja drveća u okolici Višnjevca) za dan 20.11.2021. (13.11.2021.)
 5. Suglasnost za prihvaćanje odluke o plaćanju razlike za prijevoz (525,00 kn) zbog velikog broja otkazivanja polaznika Planinarske škole. (14.11.2021.)
 6. Suglasnost da 18.11.2021. Društvo ne radi. (15.11.2021.)
 7. Suglasnost organiziranja izleta Lisičine-Višnjica-Grabovica za 11.12.2021. pod vodstvom M. Mitrovića. (30.11.2021.)

 

Ad 4.) Jednoglasnom odlukom donesen je datum o održavanju izborne skupštine za dan 19. veljače 2022. godine. Imenovana je inventurna komisija na čelu sa Stevom Malinovićem, a ostali članovi su Dejan Erceg i Vesna Kolar. Ostala Tijela skupštine bit će imenovana na sljedećoj redovnoj sjednici Izvršnog odbora.

Ad 5.) Jednoglasnom odlukom je usvojen predloženi Plan izleta za 2022. godinu koji je predstavio predsjednik Vodičke sekcije, Ivica Tabak.

Ad 6.) Ivica Tabak je predao pisano očitovanje Mirele Poljak o otkazivanju izleta Brač-Hvar-Šolta (Prilog 1) kao i Zapisnik sa 11. redovne sjednice Vodičke sekcije na kojoj se raspravljalo o navedenoj temi. (Prilog 2)

Valentina Bušić je iznijela problem oko vraćanja novca izletnicima nakon otkazivanja putovanja. Pošto neki izletnici ne dolaze po novce, još jednom se podsjetilo da ukoliko izletnik ne podigne svoje novce kod vodiča u roku mjesec dana, da će taj novac biti uplaćen na račun Društva u obliku donacije.

Milijan Žulj je još jednom naglasio potrebu sortiranja i provjere dokumentacije Društva. Naglasio je važnost čuvanja i arhiviranja dokumenata potrebnih za rad Društva.

 

Sastanak je završio u 19.15 sati.

U Osijeku, 1. prosinca 2021. godine

 

Izradila: Vlasta Boček                                                                                             Dopredsjednik: Milijan Žulj