Zapisnik s 22. sjednice IO održane 08.02.2022.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  22-2022/ 08. 02. 2022.god.

ZAPISNIK sa 22. redovne sjednice Izvršnog odbora

održane dana 8. veljače 2022. godine u prostorijama Društva u Osijeku, Bartula Kašića 8, s početkom u 18.00 sati.

Sjednici su nazočili članovi Izvršnog odbora: Milijan Žulj, Valentina Bušić, Tihomira Klobučar, Stevo Malinović; članovi Nadzornog odbora: Anto Jurić, Mirko Ljubičić, Stanko Kereta; predsjednik Vodičke sekcije: Ivica Tabak; blagajnica: Vesna Kolar; članica Marija Bokun.

 

Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Izvršnog odbora
  3. Usvajanje donesenih odluka putem virtualne grupe
  4. Usvajanje novog prijedloga održavanja izborne skupštine zbog trenutnih epidemioloških mjera
  5. Razno

 

Ad 1. Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Ad 2. Zapisnik sa 21. sjednice održane 29. prosinca 2021. godine jednoglasno se usvaja.

Ad 3. Usvojene su slijedeće odluke koje su donesene putem virtualne Viber grupe:

  1. Suglasnost o odobrenju financijskih sredstava za odlazak na vježbu B standarda i noćenja u Tuku. (Erceg, 22.01.2022.)
  2. Suglasnost o odobrenju organiziranja izleta Rock n roll na Petrovom vrhu, 5. – 6.3.2022. (Mitrović, 30.01.2022.)
  3. Suglasnost o odobrenju organiziranju izleta: Lonjsko polje, 26.3.2022.; Bilogora – Kamenitovac, 30.4.2022. (Mitrović, 7.2.2022.); Čvrsnica, 12. – 13.2.2022. (Erceg, 7.2.2022.); Zimski OPP, 13.2.2022. (Poljak, 7.2.2022.)

 

Ad 4. Milijan Žulj je iznio prijedlog održavanja skupštine prema trenutno važećim epidemiološkim mjerama. Zbog novonastale situacije, jednoglasno se usvaja novi termin održavanja skupštine za u vremenu od 18:00 do 20:30 h, četvrtakom kada Društvo ima termin korištenja prostorije u Gradskoj četvrti. Naglasilo se da će glasovanju moći pristupiti oni članovi koji, osim važeće planinarske iskaznice, predoče i važeće isprave (osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola). Odlučeno je da će se Financijsko izvješće javno objaviti na web stranici Društva kao i biti prikazano u prostoriji Društva prilikom održavanja skupštine. Zbog njegovanja povjerenja i transparentnosti rada, kandidati za novo vodstvo trebaju u prijavi za kandidiranje priložiti ime i prezime svoga promatrača i njegovog zamjenika (za slučaj bolesti ili izostanka) u ulogu ovjerovitelja zapisnika. Promatrači će svo vrijeme, od početka održavanja izvanredne izborne skupštine sudjelovati u svim aktivnostima do zaključenja.

Jednoglasno je izabrano Radno predsjedništvo: Tihomira Klobučar (predsjednica), članovi: Miroslav Bahmajer i Miroslav Mitrović. Verifikacijska komisija: Marija Bokun (predsjednica) promatrači koje u prijavi imenuje kandidat za predsjednika novog vodstva Društva.

 

Ad 5. Razno:

  1. Problem obračuna izleta

Marija Bokun je iznijela problematiku vezano za izostanak predavanja izvješća vodiča nakon izleta. Posebno je istaknula slučaj vezan uz vodiča Dejana Ercega, čije se izvješće ne podudara sa stvarnim stanjem. Jednoglasno je odlučeno da će se uputiti dopis Dejanu Ercegu u kojem ga se poziva da u roku od 8 dana (do 17.2.2022.) uplati manjkajući iznos (800,00 kn) sa izleta Mljetska planinarska obilaznica održanog 25. – 29. lipnja 2021. godine ili će se u protivnom podnijeti prijava Sudu časti.

  1. Razmatranje kandidatura za novo vodstvo Društva

Stanko Kereta, povjerenik za zaprimanje kandidacijskih lista, pred svim nazočnima je otvorio, pregledao i iščitao pristiglu kandidacijsku dokumentaciju. Utvrđeno je da su dva kandidata pristupila natječaju; Miro Mutter i Stevo Malinović. Utvrđeno je da je kandidat, Miro Mutter, predao valjanu i potpisanu kandidacijsku listu, životopis te Plan rada Društva u 2022.. Nedostaje Program rada Društva za izborno razdoblje. Kandidat je priložio dokument Orijentacijski plan rada 2022. do 2026. što ne ispunjava zahtjev natječaja. Uvidom u dokumentaciju kandidata Steve Malinović, utvrđeno je da je kandidat predao valjanu i potpisanu kandidacijsku listu, Plan rada Društva i Program rada Društva, no prema Statutu Društva, trebao je predati i životopis koji pri tome nije bio napisan u samom pozivu za kandidiranje. Stoga je jednoglasno odučeno da se zbog proceduralne pogreške i nekompletne dokumentacije prijavljenih kandidata poništava poziv na kandidiranje i donosi odluka o raspisivanju novog poziva u skladu sa Statutom Društva. Odlučeno je da će prijave biti vraćene kandidatima.

Nove kandidacijske liste će se zaprimati do 24. veljače 2022. koje će prikupljati povjerenik Stanko Kereta.

Glasačka lista zaključuje se sa  10. ožujkom 2022.

Nova redovna skupština održat će se 24.03.2022. godine s početkom u 18:00 sati, a izvanredna izborna skupština odmah u nastavku, iza nje.

 

Sastanak je završio u 20.25 sati.

U Osijeku, 9. veljače 2022. godine

 

Izradila: Vlasta Boček                                                                                    Dopredsjednik: Milijan Žulj