Zapisnik s 3. sjednice IO održane 03.10.2017.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 4
Br:  IO-3/2017.

Z A P I S N I K
SA 3. REDOVNE SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA DRUŠTVA

Održane 03.10.2017.god. u prostorijama društva s početkom u 18:00 sati.

Na sjednici IO prisutni su članovi IO: Miro Mutter, Milijan Žulj, Miroslav Bahmajer, Anica Filipović, Sanja Boljevac i Predrag Stojanović.

Odsutan: Stanko Kereta.

Osim članova IO prisutni su vodiči: Miroslav Mitrović, Ivan Rančak, Mirela Poljak-Šefčić, Dejan Erceg, Ivica Tabak, Vladimir Đerkić. Od Nadzornog Odbora, prisutan je Mirko Ljubičić. Od voditelja sekcija prisutna je Mirjana Maras. Ostali prisutni, blagajnica Nada Baračkov, Mirjana Marić, Marija Bokun, Maja Buljubašič, Katarina Katuljić i još nekoliko planinara koji se žele uključiti u  realizaciju plana oko Osječkog pješačkog puta.

Predsjednik Mutter konstatira da imamo kvorum i predlaže slijedeći

Dnevni red:

 1. Dogovor oko organizacije OSJEČKOG PJEŠAČKOG PUTA, 07.10.2017.god.
 2. Davanje Suglasnosti kandidatima za tečaj za vodiče A standarda, vodiči društvenih izleta. (Robret Gergurec, Kristijan Copak, Josip Karakaš i Maja Buljubašić)
 3. Pitanja i prijedlozi.

Predsjednik daje DR na usvajanje i jednoglasno je usvojen. Predlaže da se zamijene točke 1 i 2, s čim su se članovi IO složili.

Točka 1.

Mutter: Na prvoj sjednici IO održanoj 28.02.2017.god.  suglasnost za tečaj vodiča A standarda dobili su Gergurec, Copak i Karakaš, predlaže da se još na tečaj uputi i Maja Buljubašič, koja je pokazala da ima osobine jednog vodiča. Prijedlog je da se suglasnost da svim kandidatima zajedno , na ovoj 3. sjednici IO.

Prijedlog je jednoglasno usvojen

SUGLASNOST za tečaj vodiča A standarda koji će se održati u planinarskom domu Omanovac kraj Pakraca , 14.i 15. te 21. i 22. listopada 2017.god. daje se:

 1. ROBERT GERGUREC
 2. KRISTIJAN COPAK
 3. MAJA BULJUBAŠIĆ
 4. JOSIP KARAKAŠ.

Točka 2.

Prije početka razgovora o OPP, predsjednik je pohvalio rad vodiča, njihovu međusobnu suradnji i pomoći, pomoć sekcija, suradnje oko Web stranice Društva i kako je rekao, da sada ne nabraja, jako je sretan zbog jedene opće suradnje u Društvu.

Krenula je rasprava i dogovor oko zaduženja OPP, 07.10.2017.god. Predsjednik je iznio svoje gledanje stanja i predlaže da Miroslav Mitrović-Mitar bude glavni vodič ovog izleta, da se vodičima daju prsluci i motorole.

Plan puta imamo na pozivnici i predlaže tko će biti na kojoj KT.

KT- 1 (Trg A. Starčevića)

 1. Miroslav Bahmajer,
 2. Nada Baračkov
 3. Mirjana Marić
 4. Blaženka Lachner
 5. Angelina Miladić

Ova KT zadužena je za prijavu Društava, prodaju Dnevnika, prodaju bonova za grah (25 kn sa svinjetinom 35 kn sa junetinom. Kada prisutni odu na hodanje isti članovi KT 1 čine KT 5.

KT- 2  (Tvrđa)

 1. Sanja Boljevac
 2. Tatjana Ivić

KT- 3 (Kopakabana)

 1. Maja Buljubašič
 2. Katarina Katuljič

KT-4  (ZOO, kmpa)

 1. Sanja Katić
 2. Sonja Bjelić
 3. Ivana Zuković

Kompu smo dobili gratis, prevozit će dok ima punika.

KT- 5

Kako je već rečeno, čine je članovi KT-1.

Biti će smještena kod Udičarskog doma na uočljivom mjestu, i kada budu pristizali hodači stavljati će im u Dnevnik 5. žig i uručiti bedž. Kada budu svi hodači stigli do Doma biti će uručene ZAHVALNICE Društvima koja su se odazvala pozivu da sudjeluju u ovom našem OPP.

Povratak je po dogovoru, svakih sat vremena  jedan će vodič povesti grupu za povratak u Osijek, do Pampasa.

Gosti iz BiH su se najavili na dva dana, tako smo odredili  da se u nedjelju ide busom u Zlatnu Gredu u Baranji, sa jednim hodanjem do Dunava i pečenjem roštilja.  Zainteresirani za izlet u nedjelju neka se jave Bahmajeru ili Milijanu.

Predsjednik, također predlaže donošenje odluke o isplati akontacije od 1500 kn, za troškove izleta.

Jednoglasno je donijeta ODLUKA o isplati 1.500,00kn. za troškove OPP. Od tih novaca trebamo kupiti sastojke za sendviče na polaznoj točki OPP, KT-1, zatim za troškove roštilja u nedjelju.

Svi zaduženi za ovaj OPP trebali bi se naći u Društvu između 7 i 8 sati u subotu. O tome će biti obaviješteni.

Točka 3.

Dejan predlaže da se markira Jungov put.

Prijedlog za kalendar izleta HPS  za 2018.god.

 1. Jubilarni jankovački planinarski put
 2. Osječki pješački put
 3. Divani

Tabak podnosi kratko izviješće oko izrade novog grba i zastave Društva, kada bude imao uzorke onda će ih prezentirati,

Rančak predlaže da se donese odluka da on organizira izlet u Poljsku, nagodinu oko 08. 0žujka 2018. god., budući mora ranije početi sa  organizacijom.

Jednoglasno je donijeta ODLUKA o odobrenju organizacije izleta u Poljsku.

Predsjednik, također predlaže vodičima da mu dostave popis izleta koje bi organizirali u 2018.god.

Nove vodiče uključiti u te izlete, budući će im se odrediti mentori.

Jednoglasno je donijeta odluka o izletu Legosa.

A. Filipović, predlaže da, krenemo se izmjenom Statuta, kada budemo imali novi grb i zastavu ali sa svim ostalim potrebnim  izmjenama Statuta. Ovaj dio o izgledu grba i zastave nema u Statutu, baš iz tog razloga što smo u fazi izmjene.

Budući da nije više bilo pitanja i prijedloga, predsjednik je zaključio sjednicu.

Sjednica je završena u 19,00 sati.

Tajnica : Angelina Miladić                                                     Predsjednik: Miro  Mutter