Zapisnik s 3. sjednice IO održane 29.10.2015.

HPD “Bršljan – Jankovac “

Jankovac_Logo

Z A P I S N I K

s 3. sjednice Izvršnog odbora Društva održane 29.10.2015.god.

u prostoriji Društva, s početkom u 18 h.

Prisutni: Miro Mutter, Milijan Žulj, Stanko Kereta, Anica Filipović, Sanja Boljevac, Predrag Stojanović

Ostali prisutni: Tabak Ivica, Nada Baračkov, Sandra Binder i Mirjana Maras.

Konstantiran je kvorum i predsjesnik predlaže slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Dnevnog reda.
 2. Osvrt na dosadašnji rad i promjene u društvu, početak opće planinarske škole,  plan do kraja godine i stanje na žiro računu društva. (predsjednik i blagajnica)
 3.  Donošenje odluke o davanje suglasnosti za tečaj markacista, 07.-08.studenog 2015. god. (Kereta)
 4. Donošenje odluke o plaćanju putnih troškova M.Maras i S.Binder na susret  voditelja planinarskih grupa djece i mladih u pl.dom Omanovac 21.-22.11.2015.god.
 5. Izviješće sa ispita za vodiče, izviješće sa sjednice predsjednika društava  SPS-a (Tabak i Kereta).
 6. Web stranica – rješenje (molim razmislite i dođite sa konkretnim prijedlogom)
 7. Razno ( dopuna DR, dopis za donaciju, posjet gostiju iz Slunja i proširiti izjavu kod upisa u planinarsko Društvo.
 1. Točka

Dnevni red sa dopunama, jednoglasno je usvojen.

 1. Točka

Osvrt na rad Društva dao je predsjednik, istaknuo da Društvo radi po Planu izleta za 2015.god.  počela je Opća planinarska škola, odaziv nje više nego očekivan, 46 polazjnika, do kraja godine imamo po planu još, SPP, zatim  tragom Prvog izleta, koji vodi Željka Pavlić,  Anđinu baraku, vodi Miroslav Slovaček i Planinarske divane  zajedno sa  Zanatlijama.

Blagajnica je iznijela stanje na žiro računu, koje je relativno zadovoljavajuće, budući da imamo još dosta troškova do kraja godine, većina za školovnje kadrova.

 1. Točka

Kereta daje informacije o Tečaju za markaciste koji će se  održati 07. I 08.11.2015.god. u planinarskom domu Jankovac, na Jankovcu. Traži suglasnost za 6 markacista i to za: ŽELJKU PAVLIĆ,  ŽELJKU POLIĆ, IGORA  KOPIĆA, IVICU KOVAČEVIĆA, TATJANU-ZDELAR-IVIĆ, TOMISLAVA KUSELIĆA I ZLATKA KOVAČEVIĆA.

Jednoglasno je donijeta odluka o davanju suglasnosti za pohađanje tečaja navedenim kandidatima kao i odluka da sve troškove tečaja snosi Društvo, a to su troškovi prijevoza, smještaja, prehrane i tečaja..

Kereta predlaže da se izvrši premjeravanjed skijašked staze na Jankovcu.

 1. Točka

Daje se suglasnost za plaćanje troškova prijevoza Mirjani Maras i Sandri Binder za odlazak na susret  voditelja planinarskih grupa djece i omladine, koji će se održati u planinarskom domu Omanovac kod Pakraca, 21.-22.11.2015.god. Troškove dijeliti sa Zanatlijama. Sve ostale troškove susreta  snosi HPS.

Suglasnost je data jednoglasno.

 1. Točka

Tabak je podnio vrlo detaljno izviješće sa ispita  za vodiče društvenih izleta, održanog 17.-18.10.2015.god. u planinarskom domu Omanovac. Ispit su položili: MIRO MUTTER, DEJAN ERCEG, VLADIIR ĐEKIĆ  I IVICA TABAK. Društvo je bogatije za 4 vodiča A standarda (A. Ljetno planinarenje).

Izviješće je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Izviješće je jenoglasno usvojeno.

Kereta, izviješće sa sastanka predsjednika planinarskih Društava SPS, uglavnom je bila riječ o  donošenju Statuta   , prijavama promjena u Udrugama, kalendaru izleta HPS, gdje  treba dostaviti izlete kojih smo organizatori u 2016.gvod. Mi smo prijavili 3 izleta:

 • Jubilarni jankovački put (JJP), 2. vikend usvibnju 2016., a zajedno s njim i Jungov put.
 • Osječki pješački put, 01.10.2016.god
 • Tragom prvog izleta 27.11.2016.god.

Pitanje tko održava planinarske putove ostalo je bez odgovora, trebali bi matična planinarska društva u dogovoru sa Turističkim zajednicama. U HPS-u nije točno određeno tko ih održava.

 1. Točka

Tabak izjavljuje da uređivanje WEB stranice preuzima sredinom prosinca 2015.god.

 1. Točka

Nakon diskusija odlučeno je da:

 • Izjavu za upis u Društvo proširimo za jednu rubriku u kojoj bi bilo navedeno koju  planinarsku školu je završio član. Kod upisa u Društvo svakom novom članu treba preporučiti pohađanje Opće planinarske škole.
 • -15.11.2015.god. nam dolaze gosti iz planinarskog društva Sv. Jure iz Solina. Ugostiti ćemo ih na Jankovcu, Tomo će skuhati čobanac, žene ispeći kolače, a na Jankovac su obavezni doći članovi Izvršnog odbora, tajnica, blagajnica, Izletnička sekcija. Za prijevoz ćemo se organizirati.
 • Sastavljen je univerzalni dopis za traženje donacije za pomoć u radu Društva. Dopis potpisuju predsjednik Društva i voditel gospodarske sekcije (Miro Mutter i  Ivanka Piskač).

Budući da nije bilo pitanja, sastanak je završen u 18:50 sati.

Zapisničar:                                                                                                    Predsjednik Izvršnog odbora

Angelina Miladić                                                                                           Miro Mutter