Zapisnik s 4. redovne sjednice IO održane 17.12.2015.

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Jankovac_Logo

Br. IO: 04/2015.-17.12.2015.

Z A P I S N I K

S 4. Redovne sjednice Izvršnog odbora Društva

Održane 17.12.2015.god. u prostoriji Društva s početkom u 17:30 sati.
Sjednici prisutni članovi IO: Miro Mutter, Milijan Žulj, Miroslav Bahmajer, Anica Filipović, Stanko Kereta, Predrag Stojanović, odsutna Sanja Boljevac (opravdano).
Ostali prisutni: Mirko Ljubičić, Ljiljana Miljković, (NO), Ivica Tabak, Dejan Erceg, Vladimir Đekić, Miroslav Mitrović, Ivan Rančak (vodiči), Mirjana Maras, Sandra Binder (Promidžbena sekcija), Nada Baračkov, Mirjana Marić (blagajnice), Angelina Miladić, Marija Bokun ( tajnice).
Predsjednik Mutter, konstatira kvorum i daje na usvajanje

DNEVNI RED:

  1.  Donošenje Plana aktivnosti (izleta) za 2016. God. Tabak
  2. Izviješće o završenom tečaju markacista, 07.-08.11.2015.g.Kereta
  3. Izviješće sa susreta voditelja planinarskih grupa djece i omladine u pl. Domu Omanovac 21.-22.11.2015.g.Maras/Binder
  4. Izviješće o završenoj Općoj planinarskoj školi 05.-06.12.2015.god. na Jankovcu. Mutter
  5. Pitanja i prijedlozi. (Zakon, godišnja skupština, )

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

1. Točka

Ivica Tabak – Uvodno izvještava da je Vodička sekcija prema primljenim prijedlozima izleta za 2016.godinu izradila Nacrt Plana izleta za 2016.god. Napominje da Izvršni odbor, po Statutu, donosi Plan, pa prdlaže da se odmah kod prezentacije daju primjedbe, da se korigira i da danas Plan bude usvojen.
Također predlaže da se donese Odluka:dozvoljava se vođenja izleta u 2016.god. iskusnim planinarima, koji nemaju licencu vodiča, a to su: Milijan Žulj, Miroslav Bahmajer, Mirko Ljubičić, Stanko Kereta , Željka Pavlić i Miroslav Slovaček.
Predlaže i donošenje Odluke : dozvoljava se vođenja izleta u 2016.god manje iskusnim planinarima, a zainteresiranim za vodiče, tako da seovima odrede mentori, to su planinari: Kristijan Copak-mentor Dejan Erceg, Robert Gregurec- mentor- Miro Mutter , Mirjana Maras i Sandra Binder-mentor- Vladimir Đekić, Željko Kubatka-mentor- Miroslav Bahmajer , Predrag Stojanović-mentor-Miro Mutter i Maja Buljubašić-mentor-Dejan Erceg.
ODLUKE su donijete jednoglasno.

Tabak, Plan izleta prezentira po mjesecima i odmah korigira sa primjedbama. Jedna od primjedbi je bila, održavanje Godišnje skupštine-izvještajne.
Jednoglasno je donijeta ODLUKA o održavanju Godišnje skupštine 18.02.2016.godine. (u prostoriji Društva).

Nakon provedene diskusije stavljeno je na glasovanje usvajanje Plana izleta za 2016.god.
Jednoglasno je donijeta ODLUKA o donošenju Plana Izleta HPD „Bršljan-Jankovac“ Osijek za 2016.godinu.

PLAN IZLETA ZA 2016.god. HPD“Bršljan-Jankovac“ Osijek

      PLAN IZLETA ZA 2016.god. HPD“Bršljan-Jankovac“ Osijek
Mjesec Dan Događaj Organizator-i
SIJEČANJ
10. Rasol izlet Žulj
23. Uspon na Lisku-Ilok-Vincekovo Mitrović
23.-24. Ivanščica (priprema za Grossglockner) Šefčić
30.-31. Gazije Mutter
VELJAČA
07. ZIMBA (Zanatlije) Bahmajer
13.-14. Maskenbal na Petrovom vrhu Mitrović
18. Godišnja skupština
28. SPP/Petrov vrh-Veliki javornik-Španovica Copak (Erceg)
 OŽUJAK
05.-07. Cazinska Krajina Đekić
13. Papučki jaglaci Rančak
19. SPP/Španovica -Čaklovačka kula-Omanovac Tabak
TRAVANJ
01.-03. Bosanske Piramide Đekić
09. BPP (Belišće) Žulj
10. SPP/Omanovac-Široki brijeg-Brezovo polje Tabak
16.-17. Strahinjščica/Kajbušćakova staza Gregurec (Mutter)
24. PPP (Zanatlije) Rančak
SVIBANJ
29.04.- Srbija /Đavolja varoš Mutter
01.05.
08. SPP/Brezovo polje-Strmac-Bačin dol Buljubašić (Erceg)
14.-15. JANKOVAC (JJPP, Jungov put) vodiči i markacisti
21.-22. Pohod slavonskim planinama (SPP Daruvar-Pakrac-Strmac) Ljubičić
28.-30. Kraljevski grad Knin i Bili cvitak (Dinara) Kereta
26.-29. Morski izlet-Hvar-Gradac Slovaček
LIPANJ
05. SPP/Baćin dol-Gračanica-Kapavac-Piljana Copak (Erceg)
12. Našice/Antunovački piknik/Gljivarenje Kubatka (Bahmajer)
17.-19. Prenj/Mostar Erceg
25.06.-02.07. Slovačka/Visoke Tatre Mutter
SRPANJ
03. Izlet: Bake, djedovi i unuci Maras, Binder (Đekić)
08.-10. Grossglockner Šefčić
10. Izlet u nepoznato Vodiči
14.-17. Alpe Slovaček
KOLOVOZ
05.-07. Gorski kotar/Bjelolasica Mitrović
12.-14. Prokoško jezero Slovaček
19.-21. Storžić Erceg
28. Aurea fest (Požega) Stojanović (Mutter)
RUJAN
02.-04. Mrkopaljski planinarski put Erceg
09.-11. Lika/ Krbava-Ozeblin-Krupa Kereta
11. Dani slavonskih planinara Žulj
18. SPP/Piljana-Maks. hrast-Klikun-Pož Koprivnica Tabak
25. Gljivarenje Bahmajer
LISTOPAD
01. Osječki pješački put Mitrović/Vodiči
07.-09. Istra/Buje-Hum-Čičarija Mutter
16. SPP/Pož. Koprivnica-Lovčić sv. Martin-Grgurovići Buljubašić (Erceg)
23. Virovitica Mutter
30. Tragom prvog izleta Pavlić
STUDENI
04.-06. Ozalj-Žumberačko gorje Đekić
13. Kutjevo/Martinje Rančak
19. SPP/Grgurovići-Pljuskara-Đuro Pilar Tabak
26.-27. Sljeme Mitrović
PROSINAC
03. Planinarski divani Bahmajer
04. Anđina baraka Slovaček
11. Međunarodni dan planina Ljubičić
31. DOČEK NOVE GODINE u prostorijama društva Žulj

2. Točka

Sanko Kereta, kratko izviješće, na Jankovcu je07.-08.11.2015.god.održan tečaj za markaciste, naših 6 markacista je položilo ispit.

3. Točka

Mirjana Maras, kratko izviješće sa susreta voditelja planinarskih grupa za djecu i omladinu koji je održan u planinarskom domu Omanovac, 21.-22.112015.god. Susretom su zadovoljne, jedino za daljnji rad traže pomoć Izvršnog odbora i ostalih članova društva, što im je i obećano.

4. Točka

Miro Mutter, kratko izviješće o održanoj Općoj planinarskoj školi, 05.-06.12.2015.god. na Jankovcu. Uspješno je školu završilo 36 polaznika planinara.

5. Točka

Ivica Tabak, o web stranici, u izradi je, postavljen je „kostur“, samo se trebamo dogovoriti kako ga puniti informacijama. Svaki vodič nakon izleta treba dostaviti kratko izviješće sa izleta i nekoliko slika.
Treba dostaviti za web, povijest Društva ( zaduženje, Mutter-Miladić)

Miro Mutter, po pitanju Zakona o financijsklom poslovanju i računovodstvu neprofitabilnih organizacija, zaduženje Vinka Mujarić i Ana Andrić.
Pitanje „planinarskih divana“ i početak rasprave da li u ovakvom obliku nastaviti, predsjednik Mutter smatra nepotrebnim, to je zajednička akcija dvaju društavan i misli da tako treba i ostati.

Sastanak završen u 19:00 sati.

Zapisničar: Angelina Miladić                                                                             Predsjednik IO: Miro Mutter