Zapisnik s 4. sjednice IO održane 22.09.2022.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  04-2022/ 22. 09. 2022. god.

ZAPISNIK
s 4. redovne sjednice Izvršnog odbora

 

održane dana 22. rujna 2022. godine u prostorijama Mjesnog odbora Gornji grad, Trg L. Mirskog 1, s početkom u 20.00 sati

Nazočni članovi IO: Miro Mutter, Josip Karakaš, Ivica Tabak, Ivanka Piskač, Predrag Krička

Nazočni članovi NO: Miroslav Mitrović

Blagajnica: Ana Andrić

Odsutni: Mirela Poljak, Robert Gergurec

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Društva Miro Mutter te nakon pozdrava predložio slijedeći

D n e v n i   r e d:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Izvršnog odbora
  2. Blagajničko izvješće
  3. Organizacijske pripreme Osječkog pješačkog puta (OPP)
  4. Razno

 

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

 

Ad 1.) Zapisnik sa 3. sjednice IO jednoglasno je usvojen.

 

Ad 2.) Blagajničko izvješće podnijela je Ana Andrić za period od 1.5.2022. do 30.6.2022. godine.

U raspravi sudjelovali Piskač, Mutter, Tabak.

Blagajničko izvješće jednoglasno je prihvaćeno.

 

Ad 3.) Mutter – poduzeti su svi koraci kako bi sve bilo u redu i prošlo dobro na OPP-u, događaj je prijavljen policiji i HGSS-u. Naši markacisti su prošli stazom i očistili je te će još popraviti oznake na drveću. OPP će se odvijati standardno kao i uvijek pa se tako kreće na stazu dužine 13 km sa Trga Ante Starčevića u 9.30 h i prolazi se kroz 5 kontrolnih točaka gdje će na svakoj od njih biti netko od naših iskusnih planinara.

Dnevnici OPP-a će se prodavati na startu (1. KT Trg A. Starčevića) po cijeni od 50 kn/kom za što će biti zadužena naša tajnica L. Ivandija.

Organizaciji OPP-a sudjelovala je i Udruga Sport za sve koja je za taj događaj donirala 1000 kn. Karakaš, Diklić i Podoreški su zaduženi za kuhanje planinarskog graha na zadnjoj 5. KT kod Udičarskog doma. Porcije graha neće se naplaćivati ali će svaki sudionik dobiti blok za obrok. Društvo će napisati zamolbe Ravliću d.o.o. i Krašu d.d. tvornici Karolina za donaciju njihovih proizvoda.

U raspravi sudjelovali Karakaš, Tabak, Mitrović, Krička, Pisakč te je jednoglasno podržana organizacija OPP-a.

 

Ad 4.) Mutter – podrumske prostorije se i dalje uređuju i veći dio je uređen, međutim prisutna je vlaga te sam razmišljanja o kupnji aparata za izvlačenje vlage, a postoji i opcija posuđivanja takvog aparata od Crvenog križa.

I.Piskač je rekla da nema potrebe kupovati jer ona može nabaviti te aparate pa je to i na licu mjesta telefonskim pozivom riješila.

Mutter – osvrnuo se na idejno rješenje grba Društva te predložio da se pošalje grafičkim firmama upit za rješavanje istog.

Prijedlog I. Piskač je da se prvo popriča sa članom našeg Društva koji se bavi tim poslom, a kako bi se grb što prije riješio.

Prijedlog je prihvaćen.

Mutter – za Opću planinarsku školu javilo se 12 kandidata što je malo s obzirom da Društvo broji blizu 800 članova. Predavanja će biti ponedjeljkom od 18-21 h, a škola bi počela poslije OPP-a odnosno iza 2.10.2022.

 

Završeno u 21.20 h.

 

U Osijeku, 22. rujana 2022. godine

 

 

Tajnica                                                                                    Predsjednik

Lidija Ivandija                                                                         Miro Mutter