Zapisnik s 5. sjednice IO održane 28.11.2022.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  05-2022/ 28. 11. 2022.god.

ZAPISNIK

s 5. redovne sjednice Izvršnog odbora

 

održane dana 28. studenog 2022. godine u prostorijama društva na adresi Trg Ante Starčevića 4, s početkom u 18.00 sati

Nazočni članovi IO: Miro Mutter, Josip Karakaš, Ivica Tabak, Ivanka Piskač, Mirela Poljak, Robert Gergurec, Ivanka Piskač
Nazočni članovi NO: Ivica Baričević, Miroslav Mitrović
Blagajnica: Ana Andrić
Odsutni: Predrag Krička

Sjednicu je otvorio predsjednik društva Miro Mutter te nakon pozdrava predložio slijedeći

D n e v n i   r e d:

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Izvršnog odbora
 2. Blagajničko izvješće za treće tromjesečje 2022.
 3. Izvješće o troškovima OPP-a
 4. Usvajanje odluka donesenih u virtualnoj grupi
 5. Odluka o načinu provedbe godišnje Skupštine društva radi usvajanja godišnjeg financijskog plana 2023. godine
 6. Razno

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad 1.) Zapisnik sa 4. sjednice IO jednoglasno je usvojen.

Ad 2.) Blagajničko izvješće podnijela je Ana Andrić za period od 01.07.2022. do 30.9.2022. godine (privitak zapisnika) koji je jednoglasno usvojen.

Ad 3.) Ana Andrić – ukupno je utrošeno za organizaciju OPP-a 2.162,54 kn. Podneseno izvješće jednoglasno usvojeno.

Ad 4.) Mutter – odluke koje smo donijeli u virtualnoj grupi treba usvojiti, a to su:

 • Plaćanje članarine slavonskim planinarima,
 • Odobrena konzumacija hrane na otvaranju uređenih prostorija društva
 • Odobrena akcija naziva „Posadi drvo, ne budi panj“
 • Odobreno korištenje naših prostorija u PD Jankovac planinarskom društvu Korenica,
 • Zbor vodiča HPS-a u Omanovcu (odobreni troškovi prijevoza, spavanja i obroka),
 • Odobrenje za neplaćanje kotizacije za goste (5) za Planinarske divane,
 • Odobrenje za financiranje SPP-a,
 • Odobrenje financiranja putnih troškova I.Baričeviću za sastanak slavonskih planinara u Strmcu kod Nove Gradiške.

Odluke su jednoglasno potvrđene.

 

Ad 5.) Mutter – trebali bi se dogovoriti o načinu održavanja Skupštine radi usvajanja godišnjeg financijskog plana za 2023. godinu.

U raspravi po ovoj točki sudjelovali su I. Tabak, I. Piskač, M. Mutter, I. Baričević, M. Mitrović.

Jednoglasno je usvojena odluka da će se Skupština održati elektronskim putem.

 

Ad 6.) Mutter – moramo se dogovoriti sa sekcijom markacista o njihovom radu i slanju izvješća prema HPS-u.

Budući su prostorije društva uređene mišljenja smo da treba podržati aktivnosti naših članova u istim.

Doček Nove godine biti će organiziran u prostorijama društva.

Nakon rasprave prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni.

 

Završeno u 19.20 h.

 

U Osijeku, 28. studenog 2022. godine

 

Tajnica                                                                                    Predsjednik
Lidija Ivandija                                                                      Miro Mutter