Zapisnik s 6. sjednice IO održane 12.01.2023.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  06-2023/ 12. 01. 2023. god.

ZAPISNIK

s 6. redovne sjednice Izvršnog odbora

održane dana 12. siječnja 2023. godine u prostorijama društva na adresi Trg Ante Starčevića 4, s početkom u 17.00 sati

Nazočni članovi IO: Miro Mutter, Josip Karakaš, Ivica Tabak, Mirela Poljak, Predrag Krička

Nazočni članovi NO: Ivica Baričević, Miroslav Mitrović

Odsutni: Ivanka Piskač, Robert Gergurec

 

Sjednicu je otvorio predsjednik društva Miro Mutter te nakon pozdrava predložio slijedeći

D n e v n i   r e d:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Izvršnog odbora
  2. Pripreme za redovnu i izvještajnu Skupštinu društva
  3. Usvajanje odluka donesenih u virtualnoj grupi
  4. Razno

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

 

Ad 1.) Zapisnik sa 5. sjednice IO jednoglasno je usvojen.

 

Ad 2.) Predsjednik je predložio datum i vrijeme održavanja redovne i izvještajne Skupštine društva, a to je  24. veljače 2023. godine u  19,00 sati na adresi Trg Lava Mirskog 1 u Osijeku. Budući da se mora taj prostor rezervirati tajnica društva će podnijeti zahtjev u sjedištu GČ Gornji grad s tim da će se i domjenak održati na istom mjestu.

Poziv na Skupštinu članovima društva biti će objavljen na našim službenim stranicama kao i na oglasnoj ploči. Za goste na Skupštini pozivi će se slati službenim putem.

Prijedlog je uz kratku raspravu jednoglasno prihvaćen.

Isto tako predsjednik je naglasio da se predlože imena ljudi koji će sudjelovati u radnim tijelima Skupštine.

Nakon kraće rasprave predloženi su i jednoglasno prihvaćeni slijedeći članovi društva za rad u radnim tijelima Skupštine:

Radno predsjedništvo:

1.Miroslav Mitrović – predsjednik radnog predsjedništva

2.Robert Gergurec – član

3.Mirela Poljak – član

 

Verifikacijska komisija:

1.Predrag Krička

2.Ivica Baričević

 

Zapisničar:

Lidija Ivandija

 

Ovjerovitelji zapisnika:

1.Ivica Tabak

2.Snježana Mihaljević

 

Ad 3.) Mutter – odluku koju smo donijeli u virtualnoj grupi treba usvojiti, a odnosi se na cijenu članarine u EURIMA prema već utvrđenim skupinama.

Članske markice:

10 eura – plava za sve osobe tzv. seniore-zaposlene

5 eura – plava za tzv. seniore-nezaposlene

5 eura – crvena, umirovljenici

5 eura – zelena, mladež do završetka školovanja

3 eura – zelena, djeca do završetka osnovne škole LEGOSI.

Planinarska iskaznica se NE NAPLAĆUJE.

Odluka iz virtualne grupe jednoglasno prihvaćena.

 

Ad 4.) Mutter – predlažem da se za dugogodišnji rad, zalaganje, postignute uspjehe i unapređenje društva predloži član Miroslav Mitrović za dodjelu Zlatnog znaka ispred HPS-a kojemu ćemo napisati obrazloženje za isto.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

 

Završeno u 18.50 h.

 

U Osijeku, 12. siječnja 2023. godine

 

Tajnica                                                                                    Predsjednik
Lidija Ivandija                                                                         Miro Mutter